12.11.2015

Opetusohjelma lv. 2015-2016, etnologia

Syyslukukausi 2015, kontaktiopetus

Perusopinnot:

Aineopinnot:

Syventävät opinnot:

Kevätlukukausi 2016, kontaktiopetus:

Perusopinnot:

Aineopinnot:

Syventävät opinnot:

Tentaattorit lv. 2015-2016

Opetusuunnitelmassa vuosille 2012-2015 on siirtymäkausi 31.7.2016 saakka. Kannattaa tehdä keskeneräinen opintokokonaisuus valmiiksi vuoden aikana ja siirtyä sitten uuteen opetussuunnitelmaan.

Perusopinnot, opetussuunnitelma 2015-2017:

 • ETNP113 Etnologian perintö 5 op (Mäkinen)
 • ETNP104 Etnologisen tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op(Mäkinen)

Opetussuunnitelma 2012-2015:

 • ETNP103 Etnologian perintö 4 op (Mäkinen)
 • ETNP104 Etnologian ajankohtaisia kysymyksiä 5 op (Mäkinen, ohjeet tentaattorilta)
 • ETNP105 Etnologian kentät 6 op (Mäkinen)

Aineopinnot, opetussuunnitelma 2015-2017:

 • ETNA210 Etnografia etnologisessa tutkimuksessa 4 op (Mäkinen)
 • ETNA214 Yhteiskuntaetnologia 4 op (Tenhunen)
 • ETNA215 Etniset suhteet ja maahanmuuttotutkimus 4 op (Jouhki)
 • ETNA216 Ruumiillisuus ja sukupuoli etnologiassa 4 op (Stark)
 • ETNA204 Muisti ja kerronta I 4 op (Jouhki)
 • ETNA217 Mentaliteetit ja maailmankuvat 4 op (Stark)
 • ETNA218 Arjen tilallisuus, materiaalinen ympäristö, kulttuuriperintö 4 op (Pöysä)

Opetussuunnitelma 2012-2015:

 • ETNA110 Kulttuurinmuutokset 4 op (Stark)
 • ETNA008 Sukupuoli, ruumiillisuus ja kulttuuri 4 op (Stark)
 • ETNA112 Elämänkaari ja sukupolvet 4 op (Jouhki)
 • ETNA203 Materiaalinen kulttuuri I 4 op (Jouhki)
 • ETNA204 Muisti ja kerronta I 4 op (Jouhki)
 • ETNA205 Vieraana kulttuurissa I 4 op (Jouhki)
 • ETNA206 Yksilö, yhteisö ja ympäristösuhde 4 op (Jouhki)

Syventävät opinnot, opetussuunnitelma 2015-2017:

 • ETNS221 Teknologiat kulttuurissa 5 op (Tenhunen)
 • ETNS222 Sosiaaliset rakenteet ja verkostot 5 op (Tenhunen)
 • ETNS223 Muistitietotutkimus 5 op (Pöysä)
 • ETNS224 Kehitysetnologia 5 op (Stark)
 • ETNS225 Uskontoetnologia 5 op (Jouhki)
 • ETNS226 Etnografia lähellä ja kaukana 5 op (tentaattorit alueiden mukaan: Pohjois-Amerikka, Afrikka ja pohjoiset alueet: Laura Stark; Kaakkois-Aasia ja Tyynen valtameren alue, Latinalainen Amerikka: Jukka Jouhki; Etelä-Aasia ja Eurooppa: Sirpa Tenhunen; Venäjä, Pohjoismaat: Minna Mäkinen)

Opetussuunnitelma 2012-2015:

 • ETNS103 Etnologisen ajankohtaisen tutkimuksen kriittinen luenta 4 op (Mäkinen)
 • ETNS007 Etnografinen tapaustutkimus 4 op (Stark, Tenhunen)
 • ETNS106 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet 4 op (Stark)
 • ETNS108 Uusmedia kulttuurissa 4 op (Tenhunen)
 • ETNS200 Menetelmäopinnot III 4 op (Tenhunen)
 • ETNS201 Muisti ja kerronta II 4 op (Tenhunen)
 • ETNS202 Myytit, mentaliteetit ja maailmankuvat 4 op (Stark)
 • ETNS203 Materiaalinen kulttuuri II 4 op (Tenhunen)
 • ETNS204 Arki ja työ 4 op (Tenhunen)
 • ETNS205 Vieraana kulttuurissa II 4 op (Stark)