22.05.2015

Opintojakson ETNA204 oppimateriaali, 2015

Valitaan kaksi (2) seuraavista. Muista ilmoittaa valintasi opintojakson tentaattorille/vastuuopettajalle ilmoittautuessasi tenttiin tai sopiessasi muusta suoritustavasta.

  • Fingerroos, Outi 2010: Karjala utopiana. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Heimo, Anne 2010: Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia.
  • Hytönen, Kirsi-Maria 2014: Ei elämääni lomia mahtunut.” Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana.
  • · Kaarlenkaski, Taija 2012: Kertomuksia lehmästä. Tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta.
  • Koskinen-Koivisto, Eerika 2014: Her Own Worth. Negotiations of Subjectivity in the Life Narrative of a Female Labourer.
  • · Savolainen, Ulla 2015: Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka – Tutkimus evakkolapsuuden muistelukerronnan poetiikasta.
  • Sääskilahti, Nina 2011: Ajan partaalla. Omaelämänkerrallinen aika, päiväkirja ja muistin kulttuuri. Saatavana elektronisena aineistona. Saatavana elektronisena julkaisuna.