22.05.2015

Opintojakson ETNA210 oppimateriaali, 2015

Valitaan kaksi (2) seuraavista. Muista ilmoittaa valintasi opintojakson tentaattorille/vastuuopettajalle ilmoittautuessasi tenttiin tai sopiessasi muusta suoritustavasta.

  • Brewer, John D. 2000: Ethnography. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Marcus, George 1998: Ethnography through thick and thin.
  • Hammersley, Martyn ja Atkinson, Paul. 2007: Ethnography: Principles in Practice. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Hämeenaho, Pilvi & Koskinen-Koivisto,Eerika 2014: Moniulotteinen etnografia.
  • Pink, Sarah (2007) Doing Visual Ethnography. Saatavana elektronisena julkaisuna.E-KIRJANA.
  • Boellstorff, Tom, Nardi, Bonnie, Pearce, Celia & Taylor, T. L. (2012). Ethnography and virtual worlds: a handbook of method.