22.05.2015

Opintojakson ETNA212 oppimateriaali, 2015

Valitaan kaksi (2) seuraavista. Muista ilmoittaa valintasi opintojakson tentaattorille/vastuuopettajalle ilmoittautuessasi tenttiin tai sopiessasi muusta suoritustavasta.

  • Fingerroos, Outi & Kurki, Tuulikki (toim.) 2008: Ääniä arkistosta: haastattelut ja tulkinta.
  • Kurki, Tuulikki (toim.) 2004: Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat.
  • Lakomäki, Sami, Latvala, Pauliina & Laurén, Kirsi (toim.) 2011: Tekstien rajoilla. Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin.
  • Jyrki, Pöysä (2015) Lähiluvun tieto. Näkökulmia muistelukerronnan tutkimukseen.