22.05.2015

Opintojakson ETNA214 oppimateriaali, 2015

Valitaan kolme (3) seuraavista. Muista ilmoittaa valintasi opintojakson tentaattorille/vastuuopettajalle ilmoittautuessasi tenttiin tai sopiessasi muusta suoritustavasta.

  • Iain R. Edgar & Andrew Russell (eds.) The Anthropology of Welfare. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Ferme, Mariane. The Underneath of Things: Violence, History, and the Everyday in Sierra Leone. 2001.
  • Helman, Cecil G. 2007 (5., uudistettu painos). Culture, Health and Illness.
  • Hämeenaho, Pilvi 2014: Hyvinvoinnin verkostot maaseudulla asuvien äitien arjessa. Etnologinen tutkimus palvelujen käytöstä ja hyvän arjen rakentumisesta. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Mathews, Gordon & Izquierdo, Carolina 2009. Pursuits of Happiness: Well- being in Anthropological Perspective.
  • Anne Puuronen 2004: Rasvan tyttäret. Etnografinen tutkimus anorektisen kokemustiedon kulttuurisesta jäsentymisestä.
  • Satish Kedia ja van Willigen John. 2005. Applied Anthropology: Domains of Application. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Scheper-Hughes, Nancy. 1993. Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Strang, Veronica 2009: What Anthropologists Do. Saatavana elektronisena julkaisuna.