22.05.2015

Opintojakson ETNA215 oppimateriaali, 2015

Valitaan kaksi (2) seuraavista. Muista ilmoittaa valintasi opintojakson tentaattorille/vastuuopettajalle ilmoittautuessasi tenttiin tai sopiessasi muusta suoritustavasta.

  • Martikainen, Tuomas (toim.) 2006: Ylirajainen kulttuuri. Etnisyys Suomessa 2000-luvulla.
  • Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli 2003: Erilaisuus.
  • Tuomas Martikainen & Lotta Haikkola (toim.) 2010: Maahanmuutto ja sukupolvet.
  • Vertovec, Steven 2009: Transnationalism.
  • Brettell, Caroline 2003: Anthropology and Migration. Essays on Transnationalism, Ethnicity, and Identity.