22.05.2015

Opintojakson ETNA216 oppimateriaali, 2015

Valitaan kaksi (2) seuraavista. Muista ilmoittaa valintasi opintojakson tentaattorille/vastuuopettajalle ilmoittautuessasi tenttiin tai sopiessasi muusta suoritustavasta.

  • Abu-Lughod, Lila (1993) Writing Women’s Worlds.
  • Stark, Laura (2011) The Limits of Patriarchy: How Female Networks of Pilfering and Gossip Sparked the First Debates on Rural Gender Rights in the 19th-Century Finnish-Language Press.
  • Del Valle, Teresa (1993) Gendered Anthropology. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Lock, Margaret & Farquar, Judith (2007) Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life
  • Turunen, Arja (2011). "Hame, housut, hamehousut! Vai mikä on tulevaisuutemme?": naisten päällyshousujen käyttöä koskevat pukeutumisohjeet ja niissä rakentuvat naiseuden ihanteet suomalaisissa naistenlehdissä 1889-1945.