22.05.2015

Opintojakson ETNA217 oppimateriaali, 2015

Valitaan kaksi (2) seuraavista. Muista ilmoittaa valintasi opintojakson tentaattorille/vastuuopettajalle ilmoittautuessasi tenttiin tai sopiessasi muusta suoritustavasta.

  • Stark, Eija (2011): Köyhyyden perintö: tutkimus kulttuurisen tiedon sisällöistä ja jatkuvuuksista suomalaisissa elämänkerta- ja sananlaskuaineistoissa.
  • Stark, Laura (2006) The Magical Self: Body, Society and the Supernatural in Early Modern Rural Finland.
  • Apo, Satu (2001) Viinan voima: näkökulmia suomalaisten kansanomaiseen alkoholiajatteluun ja -kulttuuriin.
  • Douglas, Mary (2000) Puhtaus ja vaara: ritualistisen rajanvedon analyysi.
  • Heintz, Monica (2009) The Anthropology of Moralities.
  • Darnton, Robert  (1985) The Great Cat Massacre: And Other Episodes in French Cultural History.
  • De Certeau, Michel (1984) The Practice of Everyday Life, Volume 1.