22.05.2015

Opintojakson ETNA218 oppimateriaali, 2015

Valitaan kaksi (2) seuraavista. Muista ilmoittaa valintasi opintojakson tentaattorille/vastuuopettajalle ilmoittautuessasi tenttiin tai sopiessasi muusta suoritustavasta.

  • Karhunen, Eeva 2014. Porin Kuudennen osan tarinoista rakennettu kulttuuriperintö. Saatavana elektronisena julkaisuna: https://www.doria.fi/handle/10024/96746
  • Lillbroända-Annala, Sanna 2010. Från kåk till kulturarv. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Lappi, Tiina-Riitta 2007. Neuvottelu tilan tulkinnoista.
  • Aarnipuu, Petja 2008. Turun linnan kerrottuna ja kertovana tilana.
  • Petrisalo, Katriina 2001. Menneisyys matkakohteena. Kulttuuriantropologinen ja historiatieteellinen tutkimus perinnekulttuurien hyödyntämisestä matkailuteollisuudessa.
  • Johansson, Hanna & Saarikangas, Kirsi (eds.) 2009. Homes in Transformation. Dwelling, Moving, Belonging.
  • Robertson, Iain (ed.) 2012. Heritage from Below. Heritage, Culture and Identity. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Sather-Wagstaff, Joy 2011. Heritage That Hurts: Tourists in the Memoryscapes of September 11. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Outi Tuomi-Nikula, Riina Haanpää ja Aura Kivilaakso (toim.) (2013) Mitä on kulttuuriperintö?
  • Lowenthal, David 1985. The Past is a Foreign Country.