22.05.2015

Opintojakson ETNP113 oppimateriaali, 2015

Valitaan kolme (3) kirjaa. Muista ilmoittaa valitsemasi kirjat opintojakson tentaattorille/vastuuopettajalle ilmoittautuessasi tenttiin tai sopiessasi muusta suorittamistavasta.

  • Erikson, Thomas Hylland. 2013. Toista maata?
  • Frykman, Jonas & Gilje, Nils (eds) 2003: Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture.
  • Löfgren, Orvar  & Ehn, Billy 2010: The Secret World of Doing Nothing. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Coffey, Amanda 1999: The Ethnographic Self. Fieldwork and the Representation of Identity. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Geertz, Clifford. 1973. Interpretation of cultures.
  • Ortner, Sherry. 1989. High Religion: A Cultural and Political History of Sherpa Buddhism.
  • Tsing, Anna Lowenhaupt: 1993. In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place.