22.05.2015

Opintojakson ETNS222 oppimateriaali, 2015

Molemmat julkaisut tentitään. Muusta suoritustavasta sovitaan opintojakson tentaattorin/vastuuopettajan kanssa.

  • Carsten, Janet 2004: After Kinship. Saatavana elektronisena julkaisuna. 3 op.
  • Amit, Vered (toim.) 2001: Realizing Community: Concepts, Social Relationships and Sentiments. 2 op.