22.05.2015

Opintojakson ETNS225 oppimateriaali, 2015

Opintojaksoon sisältyy yksi (1) pakollinen, yhden opintopisteen arvoinen julkaisu. Sen lisäksi valitaan kaksi (2) kahden opintopisteen arvoista julkaisua. Muista ilmoittaa valintasi opintojakson tentaattorille/vastuuopettajalle ilmoittautuessasi tenttiin tai sopiessasi muusta suoritustavasta.

Pakollinen yhden opintopisteen julkaisu:

  • Fingerroos, Outi, Opas, Minna & Taira, Teemu (toim.) 2004: Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista. 1 op.

Kahden opintopisteen julkaisut, valitaan kaksi (2):

  • Bowie, Fiona 2006: The Anthropology of Religion: An Introduction. 2 op.
  • Lincoln, B. 2006: Holy Terrors. Thinking about religion after September 11. (Second edition.) 2 op.
  • Taira, Teemu 2014: Väärin uskottu? Ateismin uusi näkyvyys. 2 op.
  • Turner, Victor 2007: Rituaali. Rakenne ja communitas. 2 op.