22.05.2015

Opintojakson ETNS226 oppimateriaali, 2015

Valitaan ensin vastuuopettajan kanssa neuvotellen alue ja sen jälkeen siitä tarvittava määrä julkaisuja siten, että viisi (5) opintopistettä täyttyy. Ota huomioon, että joihinkin alueisiin liittyy pakollisia ja vapaaehtoisia kirjoja. Muista ilmoittaa valintasi vastuuopettajalle ilmoittautuessasi tenttiin tai sopiessasi muusta suoritustavasta.

1. Afrikka

Kahden opintopisteen julkaisut:

 • Saba Mahmood (2004) Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. 2 op.
 • Max Gluckman (1955) Custom and Conflict in Africa. 2 op.
 • Charles Piot: Nostalgia for the Future: West Africa after the Cold War (2010). 2 op.
 • Paul Rabinow (1977) Reflections on Fieldwork in Morocco. 2 op.

Kolmen opintopisteen julkaisut:

 • Lila Abu-Lughod (1986) Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society. 3 op.
 • Jean Comaroff: Body of Power, Spirit of Resistance (1985). 3 op.
 • James Ferguson: Expectations of Modernity: Myths and Meaning of Urban Life on the Zambian Copperbelt (1999) Saatavana elektronisena julkaisuna. 3 op.
 • Sharon Hutchinson: Nuer Dilemmas (1996). 3 op.
 • Adeline Masquelier: Women and Islamic Revival in a West African Town (2009) Saatavana elektronisena julkaisuna. 3 op.
 • Victor Turner (1967) The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. 3 op.

2. Etelä-Aasia

Kahden opintopisteen julkaisut:

 • Derne, Steve. Globalization on the Ground: Media and Transformation of Culture, Class and Gender in India. 2008. Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.
 • Kapur, Jyotsna 2013. The Politics of Time and Youth in Brand India. Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.
 • Mazzarella, William.  Shoveling Smoke: Advertizing and Globalization in Contemporary India. 2003. 2 op.
 • Roy, Ananya. 2002. City Requiem, Calcutta. Gender and the Politics of Poverty Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.
 • Säävälä, Minna. Middle-class Moralities: Everyday Struggle over Belonging and Prestige in India. 2010. 2 op.
 • Tenhunen, Sirpa. Means of Awakening: Gender, Politics, and Practice in Rural India. 2003. 2 op.
 • Weinstein, Liza. 2014. The Durable Slum. Dharavi and the Right to Stay Put in Globalizing Mumbai. 2 op.

Kolmen opintopisteen julkaisut:

 • Dumont, Louis. Homo Hierarchicus. 1970. 3 op.
 • Fruzzetti, Lina. The Gift of the Virgin. Women, Marriage, and Ritual in a Bengali Society. 1993. 3 op.
 • Fuller, Chris. The Camphor Flame: Popular Hinduism and Society in India. 2004. 3 op.
 • Gupta, Dipankar. Interrogating Caste.  Understanding Hierarchy and Difference in Indian Society. 2000. 3 op.

3. Eurooppa

Kahden opintopisteen julkaisut:

 • Berdahl, Daphne 1999: Where the World Ended. Re-Unification and Identity in the German Borderland. Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.
 • Demossier, Marion (ed.) 2007:  The European Puzzle: The Political Structuring of Cultural Identities at a Time of Transition. Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.
 • Hsu, Roland (ed.) 2010: Ethnic Europe: Mobility, Identity, and Conflict in a Globalized World. 2 op.
 • Portelli, Alessandro 2012: Käsky on täytetty. Historia, muisti ja verilöyly Roomassa 1944. 2 op.
 • Todorow, Tzvetan 2000: Hope and Memory. Lessons from the Twentieth Century. 2 op.

Kolmen opintopisteen julkaisut:

 • Kockel, Ullrich 1999: Borderline cases. The ethnic frontiers of European integration. 3 op.
 • Eric Wolf: Europe and the People without History (1982). 3 op.

4. Latinalainen Amerikka

Pakollinen kahden opintopisteen julkaisu:

 • Wade, Peter 1997: Race and Ethnicity in Latin America. Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.

Lisäksi valitaan kaksi seuraavista puolentoista (1,5) opintopisteen kirjoista:

 • Melhuus, Marit & Stølen, Kristi Anne (eds.) 1996: Machos, Mistresses, Madonnas. Contesting the Power of Latin American Gender Imagery.
 • Panizza, Francisco 2009: Contemporary Latin America. Development and Democracy beyond the Washington Consensus.
 • Sieder, Rachel (ed.) 2002: Multiculturalism in Latin America. Indigenous Rights, Diversity and Democracy. Saatavana elektronisena julkaisuna.
 • Virtanen, Pirjo Kristiina 2012: Indigenous Youth in Brazilian Amazonia: Changing Lived Worlds.

5. Kaakkois-Aasia ja Tyynen valtameren alue

Kahden opintopisteen julkaisut:

 • Geertz, Clifford. 1980. Negara: the threatre state in nineteenth-century Bali.
 • Harkness, Nicholas 2013. Songs of Seoul. An Ethnography of Voice and Voicing in Christian South Korea. Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.
 • Harris, Marvin. (1973) Cows, Pigs, Wars and Witches: The Riddles of Culture.
 • Prough, Jennifer S. 2011. Straight from the Heart: Gender, Intimacy, and the Cultural Production of Shojo Manga. Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.
 • Tambiah, S.J., 1975. Buddhism and the Spirit Cults in North-east Thailand.

Kolmen opintopisteen julkaisut:

 • Adams, Kathleen M. & Kathleen A. Gillogly (toim.) 2011. Everyday Life in Southeast Asia. Saatavana elektronisena julkaisuna. 3 op.
 • Empson, Rebecca 2011. Harnessing fortune: Personhood, Memory and Place in Northeast Mongolia. 3 op.
 • Geertz, Clifford. 1980. Negara: the threatre state in nineteenth-century Bali.
 • Harris, Marvin. (1973) Cows, Pigs, Wars and Witches: The Riddles of Culture.
 • Lora-Wainwright, Anna 2013. Fighting for Breath: Living Morally and Dying of Cancer in a Chinese village. Saatavana elektronisena julkaisuna. 3 op.
 • Tambiah, S.J., 1975. Buddhism and the Spirit Cults in North-east Thailand.
 • Weiner, Anette. 1976.  Women of Value, Men of Renown: New Perspectives in Trobriand Exchange. 3 op.

6. Pohjois-Amerikka

Kahden opintopisteen julkaisut:

 • Stack, Carol. 1974. All Our Kin: Strategies for Survival in a Black Community. 2 op.
 • Keith Basso (1996) Wisdom Sits in Places: Landscape and Language among the Western Apache. 2 op.

Kolmen opintopisteen julkaisut:

 • Hannerz, Ulf. 1959. Soulside: Inquiries into Ghetto Culture and Community. 3 op.
 • Schneider, David (1968). American Kinship: A Cultural Account. 3 op.

7. Pohjoiset yhteisöt

Valitaan toinen seuraavista kahden opintopisteen julkaisuista:

 • Lukin, Karina 2011: Elämän ja entisyyden maisemat - Kolgujev nenetsien arjessa, muistelussa ja kerronnassa. 2 op.
 • Slezkine, Yuri 1996: Arctic Mirrors. Russia and the Small Peoples of the North. 2 op.

Lisäksi luetaan pakollinen kolmen opintopisteen julkaisu:

 • Ruotsala, Helena 2002: Muuttuvat palkiset: elo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930–1995. 3 op.

8. Pohjoismaat

Yhden opintopisteen julkaisut:

 • Jönsson, Lars-Eric & Svensson, Birgitta (red.) 2005: I indistrisamhällets slagskugga: om problematiska kulturarv. 1 op.
 • Snellman, Hanna 2003: Sallan suurin kylä: Göteborg. 1 op.

Kahden opintopisteen julkaisut:

 • Ericsson, Urban 2007: Belägrade människor – Belägrade rum. Om invandrargöranden och förorter. 2 op.
 • Farafani, Fataneh 2007: Diasporic Narratives of Sexuality: Identity Formation among Iranian-Swedish Women. 2 op.
 • Frihammar, Mattias 2010: Ur svenska hjärtans djup. Reproduktion av samtida monarki. 2 op.
 • Gullestad, Marianne. 1985. Kitchen-Table Society: A Case Study of the Family Life and Friendships of Young Working-Class Mothers in Urban Norway. 2 op.
 • Hansen, Kjell 1998: Välfärdens motsträviga utkant. Lokal praktik och statlig styrning i efterkrigstidens nordsvenska inland. 2 op.
 • Howell, Signe Lise (2006). The Kinning of Foreigners: Transnational Adoption in a Global Perspective. 2 op.
 • Ronström, Ove 2007: Kulturarvspolitik: Visby: från sliten småstad till medeltidsikon. 2 op.
 • Runfors, Anna 2003: Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan. 2 op.

9. Venäjä

Kahden opintopisteen julkaisut:

 • Daniel Bertaux, Paul Thompson and Anna Rotkirch.2004. On living through Soviet Russia. 2 op.
 • Heikkinen, Kaija: Metsänpelko ja tietäjänaiset: vepsäläisnaisten uskonto Venäjällä. 2 op.
 • Rogers, Douglas. 2009. The Old Faith and the Russian Land: A Historical Ethnography of Ethics in the Urals. Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.
 • Eila Stepanova. 2014. Seesjärveläisten itkijöiden rekisterit – Tutkimus äänellä itkemisen käytänteistä, teemoista ja käsitteistä. 2 op.

Kolmen opintopisteen julkaisut:

 • Siikala, Anna-Leena: Hidden rituals and public performances : traditions and belonging among the post-Soviet Khanty, Komi and Udmurts / Anna-Leena Siikala, Oleg Ulyashev. 3 op.
 • Hakamies, Pekka (toim.) 2005: Moving in the USSR: Western anomalies and Northern wilderness. 3 op.
 • Anna-Leena Siikala & Eila Stepanova 2012: Mythic discourses: studies in Uralic traditions. 3 op.