20.11.2015

Siirtyminen uuteen historian opetussuunnitelmaan: ohjeita

Yleistä

Opiskelijoilla on oikeus suorittaa vanhan opetussuunnitelman mukaisia opintoja heinäkuun 2016 loppuun. Tähän ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole mitään syytä tai tarvetta, vaan kaikille suositellaan välitöntä siirtymistä uuteen opetussuunnitelmaan (lukuunottamatta historian perusopintoja - siitä lisää alempana).

Kaikki lukuvuoden 2015-16 kontaktiopetuskurssit järjestetään uuden opetussuunnitelman mukaan. Kaikki yleisten tenttipäivien tentit, joihin on Korpin kautta ilmoittautuminen, ovat uuden opetussuunnitelmien mukaisia. Joissain jaksoissa on vaihtunut tenttikirjat, joten kirjallisuus pitää huomata valita uudesta opetussuunnitelmasta.

Yleisten tenttipäivien tenttiä voi erityissopimuksesta tehdä vanhan opetussuunnitelman mukaan, jolloin otetaan yhteyttä amanuenssi Satu Matikaiseen ja tenttikuori täytetään Korppi-järjestelmän ulkopuolella. Mutta laitoksen näkökulmasta tälle ei siis ole mitään tarvetta. Ainut syy mikä opiskelijan kannalta voisi olla oleellinen on se, että vanhassa opetussuunnitelmassa on joku kiinnostava opintojakso, jota ei enää uudessa ole.

 

Historian perusopinnot

Kaikki kontaktiopetus on uuden opetussuunnitelman mukaista.

Niiden, joilla on historian perusopinnot kesken, kannattaa tenttiä perusopinnot loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti. Vanhan opetussuunnitelman opintojaksot ovat kirjatenttinä eTentissä. eTentissä on lukuvuoden 2015-16 ajan siis sekä vanhan että uuden opetussuunnitelman mukaiset tentit - olkaa tarkkoina, että tentitte oikeat jaksot.

Jos haluaa siirtyä uuteen opetussuunnitelmaan kesken kaiken, niin se onnistuu seuraavien jaksojen kohdalla:

HISP011 Johdatus historiantutkimukseen pysyy samana kuin aiemmin.

HISP026 vastaa vanhaa jaksoa HISP016.

HISP022 vastaa vanhaa jaksoa HISP013.

Muiden jaksojen kohdalla ei ole selkeitä vastaavuuksia ja niitä koskevissa epäselvyyksissä kannattaa ottaa yhteyttä amanuenssi Satu Matikaiseen.


Aineopinnot

Vanhan opetussuunnitelman pakollisia opintojaksoja ei enää opeteta. Mikäli sinulta puuttuu joku jaksoista (mutta osa on tehty) HISA001, HISA011 tai HISA012, ota yhteyttä historian amanuenssi Satu Matikaiseen.

Uuden opetussuunnitelman mukaiset pakolliset jaksot ovat HISA013 Praktikum, HISA014 Historiantutkimuksen lähteet, HISA015 Historiantutkimuksen lähestymistapoja ja HISA016 Kandidaattiseminaari. Näistä kaksi ensinmainittua eli HISA013 ja HISA014 järjestetään tänä lukuvuonna poikkeuksellisesti sekä syksyllä että keväällä. Syksyn kurssit on tarkoitettu niille, jotka tekevät tänä lukuvuonna kandidaattiseminaarin, ja kevään kurssit niille, jotka eivät vielä tee (osa sivuaineopiskelijoista, uudet 1. vuoden opiskelijat, muista mahdollisista syistä eri tahtiin opiskelevat).

Kaikki erikoistumisopintojen jaksot tarjotaan vain uuden opetussuunnitelman mukaan. Siirtymä ei aiheuta ongelmia. Edelleen on voimassa sääntö, että HISA1-HISA5-alkuisista koodeista tulee olla suoritettuna kustakin vähintään yksi jakso, ja loput voivat olla mistä tahansa, nyt myös uudesta HISA6-alkuisesta (joka ei ole pakollinen samalla lailla kuin muut viisi).


Syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa on tullut lähinnä se muutos, että menetelmäopinnoista on siirtynyt 2 op uuteen jaksoon HISS011 Historianfilosofia. Mikäli opiskelija on jo tehnyt menetelmäopinnot 8 op:n laajuisena, historianfilosofiaa ei tarvitse suorittaa.

Erikoistumisopinnoissa on pieniä muutoksia, jotka eivät vaikuta opintojen rakenteeseen.

TEOS-koodin opinnot ovat poistuneet. Projekti- ja kouluttajaopinnot ovat siirtyneet sieltä aineopintotasolle HISA6-sarjaan, ja työharjoittelu on irrotettu jaksoksi HISY900 ja on nyt 15 op:n laajuinen. Aiemmin suoritetun TEOS-jakson voi vielä liittää syventävien opintojen koontiin. Aiemmin sovitut ja kesällä 2015 suoritetut työharjoittelut voidaan laittaa TEOS114-koodille.