03.10.2018

Opiskelijana Helassa

Merkittävä osa opiskelijan ajasta kuluu opintojen parissa, mutta myös vapaa-ajalle on oma paikkansa. Tälle sivulle on koottu historian ja etnologian opiskelijoiden kokemuksia siitä, millaista on opiskella Helassa.

Opiskelu

hela12.jpg

"Helassa opiskelu on hyvin joustavaa. Opintoja saa tehdä omassa tahdissa ja omia mielenkiinnon kohteita painottaen, jolloin opiskelija itse saa vaikuttaa paljon opiskeluun myös käytännössä. Valinnanvapaus kannustaa ottamaan itse vastuuta omista opinnoista, ja samalla tulee mietittyä enemmän niitä teemoja, joihin haluaa opinnoissaan keskittyä."

"Mielestäni Helassa opiskelu sopii kaikenlaisille oppijoille, koska niin sisällöt kuin kurssien suoritusmuodotkin ovat monipuolisia. Mikäli oppii parhaiten keskustelemalla, kursseja voi suorittaa esimerkiksi lukupiiriopetuksessa. Itsenäisestä työskentelystä pitäville on puolestaan tarjolla paljon kirjatenttejä. Ainakin omissa opinnoissani ovat hyvin yhdistyneet läsnäoloa vaativat opetusmuodot ja itsenäisesti suoritettavat opinnot, jolloin opintojen tekemiseen on tullut sopivasti vaihtelua."

"Helassa on matala kynnys kysyä neuvoa henkilökunnalta tai vanhempien vuosikurssien opiskelijoilta. Helan henkilökuntaan saa helposti yhteyden ja he ovat hyvin tavoitettavissa. Heidän kanssaan on helppo sopia opintoihin liittyvistä asioista."

"Tulin tänne vähän niinkuin puolivahingossa opiskelemaan ja jo ennen Jyväskylään muuttoa ajattelin, etten jää tänne vuotta pidemmäksi ajaksi. Erityisesti hyvä porukka ja ihmiset kuitenkin vaikuttivat omalla kohdallani viihtymiseen ja haluun jäädä opiskelemaan tänne. Samalla laitoksen opetuksesta löytyi mielenkiintoisia juttuja, joista innostuin."


ToNe -huone on opiskelijoiden olohuoneOpiskeluympäristö

Laitoksen ainejärjestöillä Tosineella ja Nefalla on käytössään ainejärjestötila, jossa opiskelijat voivat sekä tehdä opiskelutehtäviään että viettää vapaa-aikaansa. Pääasiassa opiskelu Helassa tapahtuu laitoksen käytössä olevassa Historica-rakennuksessa Seminaarinmäellä.

”ToNe-huone on opiskelijoiden oma olohuone ja tapaamispaikka, jossa tulee vietettyä paljon aikaa ja tutustuttua muihin opiskelijoihin.”

"Hyvin harvoin ToNelle mennessä tarvitsee olla hiljaa siksi, ettei tuntisi ketään. Aina törmää edes johonkin tuttuun jolle voi sanoa pari sanaa."

"Historican rakennus sijaitsee viihtyisällä kampusalueella keskustan tuntumassa. Aivan vieressä ovat myös pääkirjasto, ruokalat ja yliopiston liikuntamahdollisuudet."

"Historica on rakennuksena ihana ja osana todella kaunista Seminaarinmäen kampusta. Itselleni tulee hyvä mieli, kun saa olla osa historiallisesti merkittävää kampusta. Muutenkin Historica tuntuu todella läheiseltä, sillä siellä on ainejärjestöhuoneemme sekä suurin osa opinnoista ja juhlatilaisuuksista."

Seminaarinmäen kampus tulee tutuksiVapaa-aika

Ainejärjestöt Tosine (historia) ja Nefa (etnologia) järjestävät monipuolisesti toimintaa ympäri vuoden. Lisäksi Jyväskylässä on opiskelijalle tarjolla paljon erilaista   vapaa-ajan toimintaa niin liikunnan, kulttuurin, kansainvälisen kuin   monen muunlaisen toiminnan muodossa.

"Vapaa-aika opiskelijana kuluu juuri niin kuin itse haluaa. Mahdollisuuksia on kymmeniä ellei satoja. Jotkut käyvät mahdollisesti harrasteryhmissä, toiset urheilevat ainejärjestön salivuoroilla. Ainejärjestön tapahtumia löytyy myös paljon, sillä kuukausittain pitkin lukuvuotta on jotain enemmän tai vähemmän perinteikästä rientoa tarjolla."

 "Opiskelijalla kuluu paljon aikaa opiskeluun esimerkiksi tentteihin lukiessa ja esseitä kirjoittaessa. Myös sosiaaliselle elämälle jää opintojen ohella kuitenkin aikaa. Opiskelujen aikana parhaimmat muistot syntyvätkin yleensä erilaisissa opiskelijatapahtumissa, kuten sitseillä tai pikkujouluissa, joissa on mahdollista tutustua myös muiden pääaineiden opiskelijoihin. Opintojen aikana jää paljon aikaa omille mielenkiinnonkohteille ja jo yliopistomaailma itsessään tarjoaa paljon tapoja vapaa-ajan viettoon."


Pistimme pystyyn pop up -ravintolan"Itselleni on ehkä parhaiten jäänyt mieleen ainejärjestön isot tapahtumat, erityisesti omat fuksiaiset, mutta myös vaput, sitsit, vuosijuhlat, pikkujoulut... Niiden avulla myös jäsentää aikaa vuosien kertyessä: 'no se oli silloin toisen vuoden vappuna'..."

"Jyväskylä on todella kiva opiskelijakaupunki! Välimatkat ovat lyhyitä ja liikkuminen helppoa. Kaupungissa on hyvä kulttuuritarjonta ja paljon urheilumahdollisuuksia, eli hyvät puitteet kaikenlaisille harrastuksille löytyy. Yhteiset illanvietot opiskelukavereiden kanssa ovat yleisiä ja luovat tärkeitä sosiaalisia kontakteja niin oman hyvinvoinnin kuin tulevan työelämän kannalta."