09.12.2015

Palaute opinnoista

Palaute on tärkeää. Se on osa opiskelua ja oppimista. Kontaktiopetuskursseista annetaan palautetta Korpissa jokaisen kurssin yhteydessä olevan palautelomakkeen kautta. Opettaja antaa palautetta kurssin osallistujille yhteisesti tai erikseen pyydettäessä henkilökohtaisesti. Muista siis vastata palautekyselyyn jokaisen kurssin päätteeksi.

Palautteella on merkitystä. Annetun palautteen perusteella opettajat kehittävät opetustaan, oppiaineet muokkaavat opetussuunnitelmia ja koko yliopisto muokkaa koulutustoimintaansa.

Palautteenanto on työelämätaito. Kurssipalautteen kautta voi harjoitella perusteltujen mielipiteiden esittämistä, asiasisältöihin keskittymistä ja organisaatioviestintää.

Lisätietoa Jyväskylän yliopiston kurssipalautejärjestelmästä löytyy yliopistopalveluiden verkkosivuilta osoitteessa https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/kyselyt/opiskelijapalaute/opiskurssipalaute/opiskurssipal .