18.07.2018

Viestintä- ja kieliopinnot helassa

Syksyllä 2015 ja sen jälkeen opintonsa aloittavat historian ja etnologian opiskelijat suorittavat kandidaatintutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot integroituna pääaineensa opintoihin. Näiden ns. uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen koodit ovat seuraavat:

Historian viestintä- ja kieliopinnot

  • XYHH005 Akateemiset tekstitaidot 2 op (1. vuosi syksy)
  • XYHH006 Monikielinen vuorovaikutus 4 op (1. vuosi kevät)
  • XYHH008 Tutkimusviestintä 3 op (2. vuosi)
  • Maturiteetti 1 op

Etnologian viestintä- ja kieliopinnot

  • XYHH001 Akateemiset tekstitaidot 2 op (1. vuosi syksy)
  • XYHH002 Monikielinen vuorovaikutus 3 op (1. vuosi kevät)
  • XYHH004 Tutkimusviestintä 4 op (2. vuosi)
  • Maturiteetti 1 op

Ennen vuotta 2015 aloittaneet opiskelijat tekevät viestintä- ja kieliopintonsa humanistisen tiedekunnan päätöksen mukaisesti Kielikeskuksen sivuilta löytyvän ohjeen mukaan.