09.10.2018

Viestintä- ja kieliopinnot helassa

Syksyllä 2015 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet historian sekä etnologian ja antropologian opiskelijat suorittavat kandidaatintutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot integroituna oppiaineensa opintoihin. Näiden ns. uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen koodit ovat seuraavat:

Historian viestintä- ja kieliopinnot

  • XYHH005 Akateemiset tekstitaidot 2 op (1. vuosi syksy)
  • XYHH006 Monikielinen vuorovaikutus 4 op (1. vuosi kevät)
  • XYHH008 Tutkimusviestintä 3 op (2. vuosi)
  • (Maturiteetti 1 op ennen vuotta 2017 aloittaneilla; vuonna 2017 tai myöhemmin aloittaneilla maturiteetti on 0 op ja sisältyy kandidaatintutkinnossa oman oppiaineen aineopintokokonaisuuteen ja maisterintutkinnossa oman oppiaineen syventäviin opintoihin)

Etnologian ja antropologian viestintä- ja kieliopinnot

  • XYHH001 Akateemiset tekstitaidot 2 op (1. vuosi syksy)
  • XYHH002 Monikielinen vuorovaikutus 3 op (1. vuosi kevät)
  • XYHH004 Tutkimusviestintä 4 op (2. vuosi)
  • (Maturiteetti 1 op ennen vuotta 2017 aloittaneilla; vuonna 2017 tai myöhemmin aloittaneilla maturiteetti on 0 op ja sisältyy kandidaatintutkinnossa oman oppiaineen aineopintokokonaisuuteen ja maisterintutkinnossa oman oppiaineen syventävien opintojen kokonaisuuteen)

Ennen vuotta 2015 aloittaneet opiskelijat tekevät viestintä- ja kieliopintonsa ns. vanhanmallisina. Tällöin joka kielestä on erillinen kurssi. Lukuvuonna 2018-2019 nämä kurssit ovat: XKVX009 Tutkimusviestintä, XRUY002 Ruotsi, XENH002 Englanti.