18.12.2018

Opiskelijavaihto ja kansainvälistyminen

Vaihto-opintojen liittäminen tutkintoon

Opiskelijavaihto tarkoittaa kotimaiseen tutkintoon liitettävää yhden lukukauden tai lukuvuoden mittaista opiskelua ulkomaisessa korkeakoulussa. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi kotimaassa suoritettavaan tutkintoon sellaisenaan kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

1) Vähintään 20 opintopisteen laajuisista ulkomailla suoritetuista opinnoista voidaan muodostaa ulkomaisten opintojen kokonaisuus. Kokonaisuuden kirjaaminen tapahtuu humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintokansliassa.

2) Ulkomaisilla opinnoilla voidaan korvata jaksoja oman tutkinto-ohjelman opintojen tai valinnaisten opintojen opetussuunnitelmista. Korvaavuudet sovitaan ja rekisteröidään sillä laitoksella, jonka opintoja halutaan korvata.

Ulkomailla voi suorittaa myös työharjoittelun, jolloin se voidaan rekisteröidä oman oppiaineen opetussuunnitelman työharjoittelujaksoksi.

Vaihto-opiskelijaksi hakeutuminen

Ulkomaiseen korkeakouluun voi hakeutua vaihto-opiskelijaksi vaihto-ohjelman kautta tai itsenäisesti. Vaihto-ohjelman kautta hakeudutaan opiskelemaan niihin yliopistoihin, joiden kanssa Jyväskylän yliopisto on solminut vaihtosopimuksen. Tunnetuimpia vaihto-ohjelmia ovat Erasmus, Nordplus, Nordlys, FIRST, ISEP sekä yliopiston kahdenväliset vaihtosopimukset eri yliopistojen kanssa.

Erasmus-vaihto perustuu laitosten (joskus tiedekuntien) solmimiin sopimuksiin, joten opiskelijaa suositellaan hakeutumaan oman laitoksen vaihtokohteisiin. Etusija laitoksen vaihtokohteisiin on aina laitoksen omilla opiskelijoilla. Myös muiden laitosten paikoilla voi mennä vaihtoon, mikäli vapaita paikkoja on ja sopimuksen kautta tarjottavat opinnot sopivat opiskelijan opintosuunnitelmaan. Muut vaihto-ohjelmat ovat pääsääntöisesti yliopistotason sopimuksia, jotka on tarkoitettu kaikkien laitosten opiskelijoille.

Opiskelijavaihtoasioita hoitavat kansainväliset palvelut sekä tiedekuntatason kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöt. Helan yhdyshenkilö on Kirsi Torkkola.

Kansainvälisten palvelujen sivuilta löytyy runsaasti tietoa vaihtokohteista, vaihtoon hakemisesta sekä käytännön järjestelyistä vaihtoprosessin eri vaiheissa.

Vaihtopaikkojen etsiminen ja hakuprosessi tapahtuvat pääosin mobility online –järjestelmässä.

Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa

On olemassa myös muunlaista kansainvälistymistä kuin opiskelijavaihtoon lähtö. Jyväskylän yliopistossa voit kansainvälistyä opintojesi aikana monella tavalla. Tietoja löytyy Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa –sivulta.