04.03.2018

Maisterintutkielman tarkastuksen vaiheet ja arviointimatriisi

Maisterintutkielman valmistumiseen ja palauttamiseen liittyvistä vaiheista löytyy tietoa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sivuilta.

Maisterintutkielman arviointimatriisi löytyy humanistis-yhteiskunnallisen tiedekunnan sivuilta.

 

 
Tehdyt toimenpiteet