29.06.2017

Maisterintutkielman luovutus, tarkastus, oikaisupyyntö ja julkaisu

Maisterintutkielman valmistumiseen liittyvistä vaiheista löytyy tietoa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sivuilta.

 

 
Tehdyt toimenpiteet