08.01.2018

Opintokokonaisuuden valmistuminen

Kun opiskelija saa valmiiksi jonkun opintokokonaisuuden (perus-, aine- tai syventävät opinnot), siitä tulee ilmoittaa oppiaineen opintohallinnosta vastaavalle koulutussuunnittelijalle. Helan kaikista oppiaineista vastaa Satu Matikainen. Koontia ei tehdä automaattisesti. 

Kokonaisuus arvostellaan viisiportaisella asteikolla (Erinomainen, Kiitettävä, Hyvä, Tyydyttävä tai Välttävä). Arvosanaksi lasketaan kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen arvosanojen painotettu keskiarvo. 

Kokonaisuuksien koonti on tärkeää erityisesti siinä vaiheessa, kun opiskelija ottaa tutkintonsa ulos.

Sivuaineissa (muiden laitosten opinnoissa) koonnista vastaavat erikseen nimetyt henkilöt, jotka löytyvät ko. aineen verkkosivuilta tai kysymällä. Näiden aineiden kokonaisuuksia ei siis koota Helassa.