19.11.2015

Opintokokonaisuuden valmistuminen

Kun opiskelija saa valmiiksi jonkun (pääaineen) opintokokonaisuuden (perus-, aine- tai syventävät opinnot), siitä tulee ilmoittaa oppiaineen opintohallinnosta vastaavalle amanuenssille (historia: Satu Matikainen, etnologia: Elina Salminen), jotta saa koonnin. Koontia ei tehdä automaattisesti. Historian oppiaineen koonnit voi pyytää myös Korpin kautta. 

Kokonaisuus arvostellaan viisiportaisella asteikolla (Erinomainen, Kiitettävä, Hyvä, Tyydyttävä tai Välttävä). Arvosanaksi lasketaan kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen arvosanojen painotettu keskiarvo. 

Kokonaisuuksien koonti on tärkeää erityisesti siinä vaiheessa, kun opiskelija ottaa tutkintonsa (HuK tai FM) ulos. Sivuaineissa koonnista vastaavat erikseen nimetyt henkilöt, jotka löytyvät ko. aineen verkkosivuilta tai kysymällä.