05.03.2018

Korvaavuudet ja muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Muissa yliopistoissa, ulkomailla tai avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan liittää osaksi tutkintoa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan korvaavuusperiaatteiden mukaisesti. HELA suosittaa, ettei yksittäisillä opintosuorituksilla muissa korkea-asteen oppilaitoksissa korvata HELAn opetussuunnitelman opintojaksoja vaan että ne kirjataan opintorekisteriin ”muualla suoritettuina opintoina” mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuuksista päättää Kielikeskus.

Ulkomailla ja toisessa suomalaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen hyväksiluvun ja rekisteröinnin  hoitaa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintokanslia (Opinkivi, OPK116). 

Yksittäisiä opintojaksoja koskevat mahdolliset erityisjärjestelyt sovitaan aina etukäteen opintojakson tentaattorin kanssa.