27.02.2017

Opintoihin liittyvien kulujen korvaaminen

Kaukolainojen korvaaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tukea maisterivaiheen opinnäytteiden lähdekustannuksiin. Tämä tarkoittaa ohjaajan hyväksymän ja välttämättömäksi katsoman lähdeaineiston ja tutkimuskirjallisuuden lainaamista kaukolainana. Lainapyynnöt tehdään yliopiston pääkirjaston tai Kansallisarkiston Jyväskylän toimipisteen kautta siten, että historian ja etnologian laitos ilmoitetaan maksajaksi jo tilausvaiheessa.

Opinnäytetyötä varten tilattava aineisto esitetään ohjaajalle yhdellä listalla, jolloin kokonaiskustannukset voidaan arvioida mahdollisimman tarkkaan. Työn ohjaaja hyväksyy tilausluvan. Ennen kaukolainatilausta tulee myös selvittää yliopiston kirjaston sähköisten kokoelmien tarjoamat mahdollisuudet ja internetissä oleva arkistomateriaali. 

Avoin yliopisto ja kesäyliopisto

Historian ja etnologian laitos ei korvaa opiskelijoille avoimessa tai kesäyliopistossa suoritettujen opintojen kustannuksia (päätös 29.5.2009).