04.03.2018

Opintojen arviointi

Opintojaksojen arvioinnissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston tutkintosääntöä. Tenttitulokset löytyvät opiskelijan opintorekisteristä viimeistään kolmen viikon kuluttua tentistä. Laitoksen johtajan antamalla luvalla (esimerkiksi virkamatkan tai sairauden vuoksi) tentaattorilla saattaa olla hyväksyttävä syy toimittaa tenttitulokset viiveellä. Lisäksi loma-aikoina eli kesällä ja joulun tienoilla ei aina pystytä noudattamaan määräaikaa.