04.01.2017

Opintojen arviointi

Opintojaksojen arvioinnissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston tutkintosääntöä. Tenttitulokset löytyvät Korpista viimeistään kolmen viikon kuluttua tentistä. Laitoksen johtajan antamalla luvalla (esimerkiksi virkamatkan tai sairauden vuoksi) tentaattorilla saattaa olla hyväksyttävä syy toimittaa tenttitulokset viiveellä. Tenttituloksia ja palautetta tentistä ei pääsääntöisesti anneta sähköpostitse tai puhelimitse.

Historian ja etnologian laitos noudattaa Jyväskylän yliopiston ja humanistisen tiedekunnan arviointikriteerejä:

  • JY, humanistinen tiedekunta: opintojen arviointi (linkki päivittyy myöhemmin)
  • JY, humanistinen tiedekunta: pro gradu -tutkielmien arviointiasteikko (pdf-tiedosto, linkki päivittyy myöhemmin)