03.10.2018

Opinto-ohjaus Helassa

Historian ja etnologian laitoksen ohjauksen toteuttamissuunnitelma löytyy täältä.

hela12.jpgHelassa opiskelijan ohjaus perustuu opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelmaan (HOPS), jonka sisältö ja tarkoitus käydään läpi ensimmäisenä opiskeluvuonna opintojen suunnittelukursseilla (ETNY001 ja HISY001). Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan Korppi-järjestelmässä ns. eHopsina. Opiskelija päivittää suunnitelmaansa tarpeen mukaan, ja sitä käydään läpi HOPS-keskusteluissa opiskelijan ensimmäisenä, kolmantena ja viidentenä opiskeluvuotena. Keskusteluissa ovat läsnä opintojen vaiheesta riippuen koulutussuunnittelija, opiskelijan omaopettaja ja / tai opiskelijan seminaarityön ohjaaja.

Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille nimettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2017 omaopettajat, jotka tukevat opiskelijoita näiden opintojen etenemisessä opiskelijan koko opintopolun ajan.

Opiskelija voi milloin tahansa varata keskusteluajan koulutussuunnittelijan kanssa keskustelemaan opintojen etenemisestä, uratavoitteista tai opiskeluun liittyvistä ongelmista. Ongelmatilanteissa voit kääntyä myös Helan hyvisten puoleen. Tarvittaessa koulutussuunnittelija opastaa opiskelijat tilanteen mukaan oikean yhteistyötahon luo.

Koulutussuunnittelija hoitaa tentteihin ilmoittautumiset, rekisteröi opiskelijan suoritukset ja neuvoo niihin liittyvissä ongelmissa.

Koulutussuunnittelija vastaa yhdessä muun henkilökunnan kanssa uraohjauksesta antamalla tietoja sivuaineista, pohtimalla yhdessä opiskelijan kanssa hänen tulevaisuuttaan, neuvomalla työharjoitteluasioissa sekä järjestämällä yhdessä ainejärjestöjen kanssa erityisiä työelämäpäiviä laitoksessa.

Opetushenkilökunta antaa opinto-ohjausta omaan opetukseensa sekä opinnäytteisiin liittyvissä asioissa sekä neuvoo tieteen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä. Opettajalta saatava henkilökohtainen ohjaus on oleellinen osa opinnäyteprosessia, eikä ohjauksen pyytämistä tule epäröidä kandidaattiseminaaria, maisteriseminaaria ja maisterintutkielmaa tehdessä.

Helan henkilökunta on tavattavissa joko sopimuksen mukaan tai vastaanottoaikoina.

Oman oppiaineen opiskelijatutorit antavat apua ja tukea opintojen alkuvaiheissa.