23.05.2018

Hyvä tieteellinen käytäntö, plagiointi ja Urkund

Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön tuotannon vilpillistä käyttöä ilman alkuperäisen lähteen asianmukaista kertomista. Plagiointi voi kohdistua esimerkiksi toisen henkilön ideoihin, tietoihin, kieleen tai kirjoitukseen. Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää perustietoja tieteellisestä kirjoittamisesta ja viittauskäytänteiden osaamista.

Kaikki Helaan tehdyt opinnäytetyöt käyvät läpi Urkund-järjestelmän. Urkund on ruotsalainen järjestelmä, ja sen käyttökieli on englanti.

 

Urkund-ohjeet opiskelijoille

Jokainen opiskelija lähettää kandidaatintutkielmansa ja pro gradu -tutkielmansa Urkund-järjestelmään sähköisesti. Opiskelija saa ohjaajalta osoitteen (muotoa ohjaajanetunimi.sukunimi.jyu@analyysi.urkund.fi) ja ohjeet työn lähettämisestä järjestelmään. Sen jälkeen

  • opiskelija lähettää työnsä Urkund-järjestelmään, joka etsii työstä mahdollisia yhdenmukaisuuksia muiden järjestelmässä olevien töiden kanssa,
  • Urkund lähettää tarkastusraportin työn ohjaajalle ja
  • ohjaaja arvioi, aiheuttaako raportti toimenpiteitä, eli onko mahdollisten vastaavuuksien yhteydessä käytetty viittauksia oikein, onko kyse lainauksista jne.

Tarkemmat ohjeet Urkundin käytöstä löytyvät IT-palveluiden sivuilta.

 

Ohjeet opettajille ja ohjaajille

Seminaarin opettajat ja gradujen ohjaajat hakevat itse käyttäjätunnuksen Urkund-järjestelmään oheisen linkin takaa: https://www.jyu.fi/itp/lomakkeet/registration-form-for-plagiarism-detection-system .

Urkundiin rekisteröitymisen yhteydessä järjestelmä lähettää ohjaajalle osoitteen, johon opiskelijat lähettävät valmiit kandidaatintyönsä ja pro gradunsa sähköisesti (ohjaajanetunimi.sukunimi.jyu@analyysi.urkund.fi ). Ohjaaja lähettää opiskelijalle ko. osoitteen ja ohjeet työn lähettämisestä Urkundiin. Nämä ohjeet saa suoraan Urkund-järjestelmästä (parin päivän viiveellä) samalla, kun rekisteröityy ensimmäisen kerran järjestelmän käyttäjäksi.

Kandidaatintutkielmien tapauksessa ohjeet työn viemisestä Urkundiin lähetetään opiskelijalle lopullisen työn palautuksen yhteydessä. Ohjaaja hyväksyy työn vasta käsiteltyään Urkundin antaman raportin. Pro gradu –töiden tapauksessa opiskelija vie työnsä Urkundiin työn esitarkastusvaiheessa.

Yliopiston ohjeet Urkundin käytöstä opinnäytetöiden ja seminaarien ohjaajille.

Urkundin käyttäjätuki on englanninkielinen ja löytyy osoitteesta: support@urkund.fi sekä puhelimitse 010 231 6144 (klo 9-18)

 

Hyvien tieteellisten käytäntöjen opettaminen

Kandidaattiseminaarin yhteydessä varmistetaan kuten ennenkin, että

  • opintosuunnitelmien osana opiskelijat oppivat, mitä hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattaminen tarkoittaa heidän omalla tieteenalallaan,
  • opiskelijat omaksuvat ja sitoutuvat noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita,
  • opiskelijat tuntevat tämän vilpin ja plagioinnin ehkäisyä koskevan ohjeistuksen keskeisen sisällön,
  • opiskelijat ohjataan muutenkin ymmärtämään, mikä toiminta opiskelussa on vilpillistä ja mitä seuraamuksia vilpistä voi koitua.

Katso tarvittaessa myös Jyväskylän yliopiston julkaisueettiset periaatteet.