06.11.2017

Tutkinnon valmistuminen

Opiskelet valmistuaksesi humanististen tieteiden kandidaatiksi (HuK) tai filosofian maisteriksi (FM). Tutkintosi rakentuu pääaineen opinnoista, sivuainekokonaisuuksista, viestintä- ja kieliopinnoista ja/tai mahdollisista muista opinnoista sen mukaan, kummasta tutkinnosta on kyse. Löydät tarkemmat tiedot tutkintojen rakenteista humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Kun tutkinto on valmistumassa, varmista seuraavat asiat:

  • tutkintoon tarvittava opintopistemäärä tehty
  • tutkintoon tarvittavat sivuainekokonaisuudet, muut opinnot & viestintä- ja kieliopinnot suoritettu
  • opintokokonaisuudet rekisteröity (jos ei, ota yhteyttä kyseisen oppiaineen kokonaisuusmerkinnästä vastaavaan tahoon)

Ja kun kaikki on kunnossa, täytä tutkintolomake ja toimita se lomakkeessa mainittuun osoitteeseen (humanistisen tiedekunnan opintokanslia). Tutkintoa voi anoa myös Korpin kautta. Tarvittaessa voit kysyä neuvoja omalta amanuenssiltasi.