06.03.2018

Tutkinnon valmistuminen

Helasta voi valmistua humanististen tieteiden kandidaatiksi (HuK) tai filosofian maisteriksi (FM). Tutkinto rakentuu oman tutkinto-ohjelman opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista ja/tai mahdollisista muista opinnoista sen mukaan, kummasta tutkinnosta on kyse. Löydät tarkemmat tiedot tutkintojen rakenteista humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Kun tutkinto on valmistumassa, varmista seuraavat asiat:

  • tutkintoon tarvittava opintopistemäärä tehty
  • tutkintoon tarvittavat opintokokonaisuudet, muut opinnot & viestintä- ja kieliopinnot suoritettu
  • opintokokonaisuudet koottu (jos ei, ota yhteyttä kyseisen oppiaineen kokonaisuusmerkinnästä vastaavaan tahoon)

Helassa suositellaan, että tutkintoa haetaan Korpin kautta kohdasta Opinnot -> Tutkinnot (ei siis Korpin eHopsin kautta kuten joskus suositellaan). Ohjeita tutkinnon hakemiseen Korpin kautta täällä.

Tutkintoa voi hakea myös tutkintolomakkeella

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta löytyy yleisiä ohjeita tutkinnon hakemisesta.