27.11.2015

Eurooppa-opinnot (perusopintotasoinen sivuainekokonaisuus, 25 op)

Eurooppa-opintojen perusopintotasoinen opintokokonaisuus antaa perustietoja Euroopan historiasta, sen kulttuurisesta moninaisuudesta, eurooppalaisesta identiteetistä, maanosan poliittis-taloudellisen yhdentymisen ja Euroopan Unionin taustasta, toiminnasta ja tulevaisuuden tavoitteista. Asioita tarkastellaan erityissti historian, etnologian, politiikantutkimuksen ja kansainvälisten suhteiden näkökulmista, mutta myös taloustieteen ja sosiologian perspektiiveistä. Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot vastaavat kysymyksiin eri aihepiireittäin siitä miten, miksi ja milloin Euroopan yhdentyminen on alkanut, sekä kuinka yhdentyminen on edennyt ja mikä Euroopan rooli on nykymaailmassa.

Euroopan Unionin jäsenyys vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme monin tavoin ja opinnoissa tutuiksi tulevat tiedot ja opitut taidot ovat erityisen keskeisiä suomalaisessa ja EU:n sisäisessä työmaailmassa sekä työllistymisessä. Opintokokonaisuus on perinteisesti ollut suosittu niin historian, etnologian, yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden kuin myös esimerkiksi kielten, psykologian ja viestintätieteiden pääaineopiskelijoiden keskuudessa. Eurooppa-opinnot ovat suosittu kohtauspaikka Jyväskylän yliopistossa kaikille niille jotka ovat kiinnostuneita Euroopasta.