19.09.2018

Arkistonhallinnan maisteriohjelma

Arkistonhallinnan maisteriohjelma on ylempään korkeakoulututkintoon (FM) tähtäävä koulutusohjelma, joka kouluttaa asiantuntijoita arkistotoimen palvelukseen. Monitieteisen maisteriohjelman toteuttamisesta vastaavat Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos (hela) sekä musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos (mutku). Ohjelmaan haetaan alemman korkeakoulututkinnon pääaineen mukaisesti joko historiaan, etnologiaan, museologiaan, taidehistoriaan tai kirjallisuuteen.

Arkistotoimen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja edistää niiden tutkimuskäyttöä. Miten yhteisöllisesti tärkeäksi koettu aineisto saadaan talteen tulevia sukupolvia varten? Miten nyt ja tulevaisuudessa taataan erilaisten, yhä useammin digitaalisessa muodossa olevien aineistojen turvallinen säilyminen? Miten ja millaisilla hakujärjestelmillä nämä aineistot ovat niitä tarvitsevien käytössä?

Maisteriohjelman haku järjestetään valtakunnallisessa Opintopolku -hakupalvelussa joka toinen vuosi. Viimeksi haku järjestettiin keväällä 2017.