24.07.2018

Etnologia ja antropologia

Etnologit ja antropologit tutkivat arkielämän kulttuuria ja sen muutosta. He tulkitsevat inhimillistä kulttuuria kenttätyön menetelmin ruohonjuuritasolta käsin. Oppiaineen ainutlaatuisuus piilee teoreettisissa näkökulmissa ja laadullisissa menetelmissä, jotka kattavat haastattelut, osallistuvan havainnoinnin, tekstiaineistojen analyysin, kriittisen ja holistisen lähestymistavan sekä kontekstualisoinnin. Tutkimuskohteita pyritään aina tarkastelemaan laajempaa kulttuurista taustaansa vasten.

Jyväskylän yliopiston etnologia ja antropologia -oppiaineessa tutkitaan niin etnisyyttä, uskontoja, sukupuolijärjestelmää, muistitietoa, kulttuuriperintöä ja ideologioita kuin teknologian käyttöä ja merkityksiä, maahanmuuttoa, kansainvälisiä kehityskysymyksiä ja sosiaalipalveluja Suomessa. Tutkimuskohteet voivat sijaita Suomessa tai ulkomailla. Näkökulmissa painottuu tutkimuksen yhteiskunnallisuus. Myös etnologian ja antropologian ajallinen ulottuvuus on laaja: tutkimusta voi tehdä historiallisista aiheista tai keskittyä nykyaikaan.

Etnologit ja antropologit työllistyvät muun muassa museo- ja arkistoalalle, maahanmuuttoon liittyviin tehtäviin, kansainvälisiin ja kotimaisiin järjestöihin sekä yrityksiin. Etnologiasta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi seuraavilla nimekkeillä: tutkija, museoamanuenssi, museotoimenjohtaja, yksilövalmentaja maahanmuuttajille, tohtorikoulutettava, toiminnanjohtaja, suunnittelija (kansainväliset asiat), toimittaja, lasten osallisuussihteeri, ohjaaja (vastaanottokeskus), tuottaja, asiakkuuspäällikkö (kehitysyhteistyön sektori) sekä kouluttaja (maahanmuuttajatyö). Nimikkeet on poimittu vuonna 2011 tehdyn työllistymiskyselyn vastauksista.

 

Esimerkkejä etnologien ammatillisista vaihtoehdoista näet laitoksen alumnisivulta

Katso oppiaineen esittelyvideo Etnologia - avain kulttuureihin!