27.07.2018

Historia

Historian opinnot tarjoavat monipuolisen kuvan historiantutkimuksesta ja sen erityisalueista sekä antavat opiskelijalle menetelmälliset valmiudet tehdä itsenäistä tutkimusta. Historian opiskelu opettaa ymmärtämään ihmistä ja ihmisen toimintaa, mutta myös omaa itseä ja paikkaa maailmassa. Historiassa ei opiskella pelkkiä tosiasioita tai faktoja, vaan opetellaan tulkitsemaan menneisyyttä. Ihmiset, yhteisöt, kulttuuri, politiikka, talous ja yhteiskunta muodostavat kokonaisuuden, jota historia tieteenä pyrkii ymmärtämään. Kuva menneisyyden tapahtumista, henkilöistä ja aikakausista on aina historioitsijan tulkintaa, joten historiaa tehdään tutkimalla mennyttä aikaa. 

Jyväskylän yliopiston historian oppiaineissa tutkimusaiheet ulottuvat syrjäseutujen asukkaista suurmiehiin, paikallisyhteisöistä valtioihin, arjen historiasta kansojen mentaliteetteihin sekä yksittäisistä ilmiöistä suuriin muutoksiin ja jatkumoihin. Tutkimuksen aikajänne liikkuu esimodernilta ajalta nykyaikaan ja kattaa maantieteellisesti Suomen, Pohjoismaat, Euroopan sekä ulkoeurooppalaisia alueita ja kulttuureja. Historiantutkimus nojaa vahvaan empiiriseen osaamiseen, sekä monitieteiseen metodien ja teorioiden hallintaan.

Historian opiskelu

Helassa voi opiskella historiaa kandi- ja maisteritasolla.

Kandidaatintutkinnossa opiskelijan pääaine on historia. Maisterintutkinnossa on kolme pääainevaihtoehtoa: Suomen historia, taloushistoria ja yleinen historia.

Pääaineen opinnot ovat pääosin kaikille yhteiset. Valinnaisten opintojaksojen avulla voi kuitenkin keskittyä itseä kiinnostaviin alueisiin ja teemoihin.

Historian opiskelu antaa valmiudet tehokkaaseen tiedon löytämiseen, tiedon lähdekriittiseen analysoimiseen ja uuden tiedon tuottamiseen. Historian opiskelu kehittää monipuolisia työelämätaitoja ja oppiaineesta valmistuneet voivat toimia valmistuttuaan erilaisissa työtehtävissä. Historian alalta valmistutaan esimerkiksi opettajaksi, kouluttajaksi, tiedottajaksi, toimittajaksi, tutkijaksi, arkistotyöhön tai hallintotehtäviin.

Miksi kannattaa opiskella historiaa?