30.11.2015

Sivuaineiden valinta

Sekä kandidaatintutkintoon että maisterintutkintoon sisältyy sivuaineita. Kandidaatintutkinnosta noin puolet muodostuu sivuaineista, ja maisterintutkinnosta noin kolmasosa. Siksi sivuaineiden valinta on keskeinen osa opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista ja urasuunnittelua. Sivuaineista keskustellaan heti ensimmäisenä opiskeluvuonna opintojen suunnittelukurssien ja HOPS-keskustelujen yhteydessä sekä jatkossa koko opintojen ajan. 

Tietoa sivuainetarjonnasta löytää yliopiston sivuaineportaalista. Sieltä saa tietoa sivuaineopintojen sisällöistä sekä siitä onko sivuaine vapaasti opiskeltava vai onko siihen haku.