21.03.2019

Tohtorikoulutus

Historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelma, filosofian tohtori (4 v)

Humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen jatkokoulutuksessa korostuu valmius itsenäiseen tutkimustyöhön, edellytykset toteuttaa ja raportoida laajamittainen tutkimushanke sekä kyky esitellä ja puolustaa omaa tutkimustyötä väitöstilaisuudessa. Yhteiskunta tarvitsee uutta tieteellistä tietoa sekä osaajia johtaviin asiantuntijatehtäviin. Tätä kaikkea tarjoaa tohtorikoulutus, joka antaa asiantuntijavalmiudet oman tutkimusalan lisäksi yleiseen tieteelliseen ajatteluun ja ongelmanratkaisutapoihin sekä kehittää tietoyhteiskunnassa tarvittavia viestintä- ja tietoteknisiä valmiuksia.

Historian ja etnologian laitos tarjoaa sinulle monipuolisen tieteellisen jatkokoulutuksen. Tohtoriohjelman ydin on oma väitöskirjasi, jonka aiheeseen erikoistut syvällisesti, mutta ohjelmamme tarjoaa myös paljon muita mahdollisuuksia oppimiseen ja yhteistyöhön laitoksemme tutkimusalojen sisällä. Laitoksellamme tutkitaan ihmisten ja ihmisyhteisöjen toimintaa, sen edellytyksiä, ehtoja ja tuloksia sekä niiden ajallista monikerroksisuutta. Laitoksen tutkimusta profiloi yhteiskunnallisten kriisien ja muutosten pitkän aikavälin vertaileva tutkimus. Historian ja etnologian laitoksen tutkimus ja koulutus liittyvät läheisesti Jyväskylän yliopiston profiiliin ja sitä vahvistavaan painoalaan Kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa.

Historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelmassa pääaineesi voi olla etnologia ja antropologia, Suomen historia, taloushistoria tai yleinen historia. Pääaineen valitset hakuvaiheessa.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelman löydät tiedekunnan sivulta.

Filosofian tohtorin (FT) tutkintoon vaaditaan jatko-opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä väitöskirja. Lisätietoja väitöskirjasta löytyy tiedekunnan sivulta.

Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamiseen tähtäävien tulee hakea tiedekunnalta jatko-opinto-oikeutta. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opinto-oikeuden hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Lisää tietoa jatko-opiskelijaksi hakemisesta löytyy humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sivuilta.

Jatko-opintoja suunnittelevan tulee ottaa yhteyttä oppiaineen pääedustajaan, joka toimii jatko-opinto-oikeuden haun yhteyshenkilönä ja ohjaa tarvittaessa hakijan edelleen eteenpäin. Historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelman osalta oppiaineiden pääedustajat ovat seuraavat:

  • etnologia ja antropologia: professori Outi Fingerroos
  • Suomen historia: professori Petri Karonen
  • taloushistoria: professori Juha-Antti Lamberg
  • yleinen historia: professori Pasi Ihalainen

Historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavien seurantaryhmänä toimii laitoksen johtoryhmä. Seurantaryhmän yhteyshenkilö on laitoksen pedagoginen johtaja, yliopistotutkija Piia Einonen.