10.05.2017

Jatko-opiskelijaksi valinta

 

Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamiseen tähtäävien tulee hakea tiedekunnalta jatko-opinto-oikeutta. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opinto-oikeuden hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Lisää tietoa jatko-opiskelijaksi hakemisesta löytyy humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sivuilta.