07.11.2013

Hakuilmoitus

Historian ja etnologian laitoksessa on haettavana laitoksen tohtorikoulutettaville matka-apurahoja.

Myönnettävät apurahat ovat tohtorikoulutettavaa kohti vähintään 500 euroa. Hakuaika on 7. – 15.11.2013.

Apurahaa haetaan hakemuksella, johon sisältyy:

  • Tiivis rahankäyttösuunnitelma,  josta käy ilmi mitä matkaa tai matkoja apurahalla on tarkoitus kustantaa (ml. matkan/matkojen ajankohta). Suunnitelmaan voi sisällyttää myös jo toteutuneita matkoja.
  • Selvitys, miten matkat liittyvät hakijan väitöskirjatyön edistämiseen
  • Tarkka kustannusarvio
  • Hakijan tämänhetkinen status ja rahoitus (apurahan myöntäjä ja rahoituksen kesto)
  • CV, josta käy ilmi myös aiemmat rahoitukset

Matka-apurahojen myöntämisperusteita ovat matkan liittyminen väitöskirjatyöhön, realistinen kustannusarvio, edistyminen tohtoriopinnoissa sekä KORPPI -järjestelmässä oleva ajantasainen ja allekirjoitettu ohjausasiakirja. Myöntöön vaikuttaa lisäksi se, millä tavoin matka edistää TUTKA –kirjauksena laitoksen tuloksellisuutta.

Rahoitusta myönnetään laitosjohtajan arvioimaan osuuteen matkan/matkojen kustannuksista. Myönteisen apurahapäätöksen saajan tulee viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksen saatuaan ilmoittaa, ottaako hän apurahan vastaan.

Apurahan saanut toimittaa viimeistään kuukauden kuluttua kunkin matkan päättymisestä vapaamuotoisen matkakertomuksen laitoksen johtajalle ja päivittää tietonsa TUTKAAN. Uusia matka-apurahoja ei myönnetä mikäli aiemmista rahoitetuista matkoista ei ole tehty raportointeja.

Yliopistossa työsuhteessa olevat tohtorikoulutettavat eivät voi hakea matka-apurahoja; heidän matkansa sovitaan normaalin työmatkakäytännön mukaisesti.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköistä hakulomaketta käyttäen. Hakemuksen tulee olla toimitettu perjantaihin marraskuun 15. päivään klo 16.15 mennessä. Hakemuksia ei oteta vastaan sähköpostitse eikä faksilla.

Sähköinen hakulomake löytyy osoitteesta http://r.jyu.fi/9TGD

Apurahojen maksatuksesta vastaa osastosihteeri Riitta Liimatainen (huone A 216).

Jyväskylässä 1.11.2013

Laitoksen johtaja Jari Ojala