28.01.2008

Etnologian väitöskirjat

 

Vilkuna, Janne 1992: Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut. Kansatieteellinen Arkisto 39. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys. 210 sivua + 80 valokuvaa + 21 karttaa. Etnologia.

Vesterinen, Ilmari 1995: Valkoisen rannan kylä. Tutkimus itäjapanilaisesta pienyhteisöstä. Helsinki: Helsinki University Press. 414 sivua. Kulttuuriantropologia.

Selänniemi, Tom 1996: Matka ikuiseen kesään. Kulttuuriantropologinen näkökulma suomalaisten etelänmatkailuun. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 649. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 270 sivua + kuvaliite. Kulttuuriantropologia.

Aro, Laura 1996: Minä kylässä. Identiteettikertomus haastattelututkimuksen folklorena. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 650. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 354 sivua. Folkloristiikka.

Korkiakangas, Pirjo 1996: Muistoista rakentuva lapsuus. Agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa. Kansatieteellinen Arkisto 42. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys. Etnologia.

Lappalainen, Ari 1998: Kalastuskulttuuri muuttuvassa yhteiskunnassa. Etnologinen analyysi kalastuskulttuurin muuttumisesta Pohjois-Karjalan Höytiäisellä 1890-luvulta 1990-luvulle. Kalastusmuseoyhdistys ry. Julkaisuja 13. Riihimäki: Kalastusmuseoyhdistys ry. Etnologia.

Helsti, Hilkka 2000: Kotisynnytysten aikaan. Etnologinen tutkimus äitiyden ja äitiysvalistuksen konflikteista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 785. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Etnologia.

Petrisalo, Katriina 2001: Menneisyys matkakohteena. Kulttuuriantropologinen ja historiatieteellinen tutkimus perinnekulttuurien hyödyntämisestä matkailuteollisuudessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 802. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kulttuuriantropologia.

Lagerblom, Kimmo 2004: Kaukana Kainuussa, valtaväylän varrella. Etnologinen tutkimus Kontiomäen rautatieläisyhteisön elinkaaresta 1950-1972. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Etnologia.

Pusztai, Bertalan 2004: Religious tourists. Constructing authentic experiences in late modern Hungarian catholisism. 256 p. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Etnologia.

Hänninen, Kirsi 2006: Visiosta toimintaan. Museoiden ympäristökasvatus sosiokulttuurisena jatkumona, säätelymekanismina ja innovatiivisena viestintänä. 278 sivua. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Etnologia.

Jouhki, Jukka 2006: Imagining the other. Orientalism and Occidentalism in Tamil-European relations in South India. 233 sivua. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Kulttuuriantropologia.

Knuuttila, Maarit 2006: Kansanomainen keittämisen taito. 336 sivua. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys. Etnologia.

Lappi, Tiina-Riitta: 2007: Neuvottelu tilan tulkinnoista. Etnologinen tutkimus sosiaalisen ja materiaalisen ympäristön vuorovaikutuksesta jyväskyläläisissä kaupunkipuhunnoissa. 231 sivua. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Etnologia.