08.01.2019

Historian ja etnologian laitoksen infrastruktuurit

Historian ja etnologian laitoksen tutkimuksen infrastruktuurit sisältävät paitsi näillä sivuilla lueteltuja välineitä, myös laajoja aineistoja, joita on hankittu eri aikoina tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön. Nämä aineistot on saatettu yliopistoyhteisön vapaaseen käyttöön yliopiston kirjaston, yliopiston museon ja Jyväskylän maakunta-arkiston kautta.

Yliopiston kirjaston kautta ovat käytettävissä muun muassa aikanaan Helan hankkeiden hankkimia tietokantoja sekä Helan tutkijoiden tuottamia aineistoja, joista käytetyin lienee Heikki Rantatuvan tutkimusryhmän digitoimat vanhat kartat.

Helan laitoskirjasto on sulautettu fyysisestikin osaksi yliopiston pääkirjaston kokoelmia. Jyväskylän yliopiston museon kokoelmiin sisältyy laaja Keski-Suomen muistiarkisto, johon on kerätty laitoksen etnografisen tutkimuksen tuottamaa haastatteluaineistoa sekä laaja valokuvakokoelma. Jyväskylän maakunta-arkistoon on sijoitettu aiemmin laitoksella säilytetty, erittäin laaja mikrofilmi ja -korttikokoelma, joka sisältää monipuolista asiakirja- ja lehtiaineistoa Suomesta, Ruotsista ja vähän kauempaakin pitkältä aikaväliltä.

Tarkemmat tiedot aineistoista löytyvät kirjaston, museon ja maakunta-arkiston tietokannoista.

Infrastruktuurit

Tilat / Laitteistot / Ohjelmistot

Aineistot