30.01.2019

Tutkimuskeskittymät ja -ryhmät

Helan erityisenä vahvuutena ovat aktiiviset tutkimusryhmät ja yhdessä tekemisen perinne. Laitoksella on monipuolista teoreettis-metodologista  ja empiiristä osaamista; näiden osalta erityisiä vahvuuksia ovat  laaja-alainen aineisto-osaaminen sekä monitieteinen teorioiden ja  metodien hallinta. Ajallisia erityisiä vahvuuksia ovat varhaismodernin  ja modernin ajan tutkimus.

kyltit kampuksella.jpg

Laitoksen tutkimuksessa painottuvat seuraavat  ulottuvuudet:

  • Ihmisten ja ihmisyhteisöjen toiminta: yhteisöt, kokemukset,  ajattelu; ihminen kansalaisena ja kulttuurisena olentona; sosiaalinen vuorovaikutus
  • Toiminnan edellytykset, ehdot ja tulokset: historiallisuus ja historiallisuus ja kulttuurisuus; organisaatiot ja instituutiot
  • Ajallinen monikerroksisuus: muutos ja jatkuvuus;  samanaikaisuuden eriaikaisuus; ajalliset, alueelliset ja kulttuuriset erot 

Laitoksessa toimivat seuraavat tutkimuskeskittymät:

Päättyneitä tutkimusprojekteja (tiedot englanniksi)

Tutkimusryhmät: