05.09.2018

Tutkimuskeskittymät ja -ryhmät

Helan erityisenä vahvuutena ovat aktiiviset tutkimusryhmät ja yhdessä tekemisen perinne. Laitoksella on monipuolista teoreettis-metodologista  ja empiiristä osaamista; näiden osalta erityisiä vahvuuksia ovat  laaja-alainen aineisto-osaaminen sekä monitieteinen teorioiden ja  metodien hallinta. Ajallisia erityisiä vahvuuksia ovat varhaismodernin  ja modernin ajan tutkimus.

Tutkimuskeskittymät liittyvät tutkimuksen strategisiin painotuksiin. Tutkimusstrategia edustaa jatkuvuutta ja profiloi laitoksen tutkimusta sekä tutkimukseen perustuvaa opetusta. Se myös erottaa helan muista samojen tiedealojen yksiköistä. Laitoksen tutkimuksessa painottuvat seuraavat  ulottuvuudet:

  1. Ihmisten ja ihmisyhteisöjen toiminta: yhteisöt, kokemukset,  ajattelu; ihminen kansalaisena ja kulttuurisena olentona; sosiaalinen  vuorovaikutus
  2. Toiminnan edellytykset, ehdot ja tulokset: historiallisuus ja kulttuurisuus; organisaatiot ja instituutiot
  3. Ajallinen monikerroksisuus: muutos ja jatkuvuus; samanaikaisuuden eriaikaisuus; ajalliset, alueelliset ja kulttuuriset erot

Hela on mukana Suomen akatemian nimittämässä (2012-2017) Yhteiskunnan historian huippuyksikössä. Yksikkö tutkii suomalaisen yhteiskunnan muodostumista, sen  rakenteita ja identiteettejä vuosina 1400-2000. Tutkimushanke  toteutetaan yhdessä Tampereen yliopiston ja Åbo Akademin kanssa.

Laitoksessa toimivat seuraavat tutkimuskeskittymät:

Päättyneitä tutkimusprojekteja (tiedot englanniksi)

 

Tutkimusryhmät: