18.12.2018

Maanpuolustustahto politiikan välineenä Suomessa, Ruotsissa ja Itävallassa. Vertaileva tarkastelu, 1939–2017

 

Maanpuolustustahtoa on totuttu pitämään suomalaisessa yhteiskunnassa pyhänä lehmänä ja osana sotilaallista maanpuolustusta.  Käsitettä käytetään erityisesti erilaissa julkisissa puheenvuoroissa, mutta käsite vilahtaa myös Suomen lainsäädännössä.

Suomalaisten maanpuolustustahtoa mitataan säännöllisillä kyselytutkimuksilla ja mittauksien tuloksia raportoidaan mediassa. Aihetta on tutkittu tieteellisellä otteella ennen kaikkea puolustusvoimien piirissä, mutta sen sijaan aiheen poliittisuuteen ei ole vielä pureuduttu, siitä huolimatta että pohjimmiltaan maanpuolustustahto liittyy isoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin niin resurssien jaosta kuin tietyn poliittisen ideologian oikeuttamisesta.

Hankkeemme idea on analysoida erityisesti Suomen poliittisia debatteja pitkällä aikajänteellä (1939–2017) ja analysoida maanpuolustustahdosta tehtyjä tulkintoja. Suomen ohella tarkastelemme vastaavia debatteja Itävallassa ja Ruotsissa, jotka molemmat ovat sotilaallisesti liittoutumattomina pieninä valtioina keskeisiä vertailukohteita Suomelle.

Tavoitteena on problematisoida maanpuolustustahtoa ennen kaikkea legitimoinnin politiikkaan liittyvänä poliittisena käsitteenä kansallisella ja kansainvälisesti vertailevalla tutkimuksellisella otteella. Hankkeen näkökulmassa painottuu historiaa ja politiikan tutkimusta yhdistelevä poikkitieteellinen lähestymistapa, jolla pyritään etsimään luomaan historiallinen tulkinta aikalaisten kokemasta poliittisesta ilmiöstä.

Musta-Koneensaatio-logo1.jpg

 

Koneen Säätiö on myöntänyt hankkeelle kahden vuoden rahoituksen, ja hanke työllistää kolme tutkijaa.

 

Tutkijat

 

Julkaisut

 

Näkyvyys

 

Yhteistyö