23.10.2017

Poliittisten kulttuurien vertaileva tutkimus

Johtaja: professori Pasi Ihalainen

Poliittisten kulttuurien vertailevassa tutkimuksessa yhdistyvät erilaiset metodologiset lähestymistavat, jotka ovat viime vuosikymmenten aikana muovanneet poliittista ja aatehistoriaa. Tällaisia ovat etenkin kielellinen, diskursiivinen, kulttuurinen, tilan ja liikkuvuuden merkitystä korostava käänne sekä kansainvälinen, ylirajainen (transnational) ja materiaalinen käänne. Teemme yhteistyötä erityisesti tutkimuskeskittymän Research Centre on Postwar Studies sekä poliittisen teorian ja kielipolitiikan tutkimuksen kanssa tavoitteena kehittää monitieteisiä, vertailevia ja ylirajaisia lyhyen ja pitkän aikavälin analyyseja suomalaisesta, ruotsalaisesta, eurooppalaisista ja Euroopan ulkopuolisista poliittisista keskusteluista ja kulttuureista. Pyrimme pääsemään tutkimuksessa tavanomaista poliittisen ajattelun historiaa ja käsitehistoriaa syvemmälle, kohti monisärmäistä poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun historiaa. Kansallisen poliittisen keskustelun ja käytännön vuorovaikutuksen lisäksi haluamme ymmärtää ylirajaisten yhteyksien ja siirtymien merkitystä ’kansalliseen’ verrattuna. Tutkimamme instituutiot voivat olla kirkkoja, parlamentteja, mediaa, kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä jne., mutta myös yksittäisten poliittisten toimijoiden rooli on tutkimuksissamme usein keskeinen.

Valikoima julkaisuja:

Teemu Häkkinen, The Royal Prerogative Redefined: Parliamentary debate on the role of the British Parliament in large-scale military deployments, 1982-2003. Jyväskylä Studies in Humanities, vol. 224. Jyväskylä: University of Jyväskylä 2014.

Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons, eds. Mia Halonen, Pasi Ihalainen and Taina Saarinen. Bristol: Multilingual Matters 2015.

Parliament and Parliamentarism: A Comparative History of a European Concept, eds. Pasi Ihalainen, Cornelia Ilie and Kari Palonen, European Conceptual Histories. New York & Oxford: Berghahn Books 2016. Available as paperback in November 2017.

Parliamentary History 1/2016, Special issue on ‘The British Parliament and Foreign Policy in the Twentieth Century’, eds. Pasi Ihalainen and Satu Matikainen.  

Miina Kaarkoski, ‘Energiemix’ versus ‘Energiewende’: Competing Conceptualisations of Nuclear Energy Policy in German Parliamentary Debates of 1991-2001. Jyväskylä Studies in Humanities 290. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Pasi Ihalainen, The Springs of Democracy: National and Transnational Debates on Constitutional Reform in the British, German, Swedish and Finnish Parliaments, 1917–1919. Finnish Literature Society: Helsinki 2017. Open access, http://dx.doi.org/10.21435/sfh.24.  

Rahoitettuja tutkimushankkeita:

Linkkejä kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin

Henkilöstö

Professorit:

Tutkijat:

Väitöskirjantekijät: