17.01.2018

Köyhyys ja kehitys

Johtaja: professori Laura Stark

Köyhyys ja kehitys -tutkimuskeskittymä tarkastelee ensisijaisesti urbaania köyhyyttä niin kutsutuissa kehitysmaissa, erityisesti Intiassa ja Afrikan maissa. Tutkimme köyhyyden syitä ja seurauksia etnografisin menetelmin ja kiinnitämme erityistä huomiota sosiokulttuurisiin tekijöihin. Tutkimuskeskittymämme tarkastelee myös kehitysyhteistyön vaikutuksia ja rakentaa uusia näkökulmia ja suosituksia, joita voidaan hyödyntää ratkaistaessa köyyteen ja epätasa-arvoon liittyviä ongelmia edellä mainituilla alueilla. Tällä hetkellä tutkimuskeskittymän jäsenet tekevät tutkimusta Kamerunissa, Etiopiassa, Intiassa, Keniassa ja Tansaniassa.

Blogi: http://povdev.blog.jyu.fi/

Julkaisusarja: Poverty and Development Working Papers 

Tutkimusprojektit:

 • Urban Renewal and Income-Generating Spaces for Youth and Women in Addis Ababa, Ethiopia (2013-2017) 

Henkilöstö:

Professorit:

 • Stark, Laura
 • Tenhunen, Sirpa

Tutkijat:

 • Jouhki, Jukka
 • Lappi, Tiina-Riitta
 • Myllylä, Susanna

Tohtorikoulutettavat:

 • Laine, Jonna
 • Mäkelä, Jyri
 • Renganathan, Mowshimkka
 • Salmi, Jelena
 • Sinikangas, Maarit
 • Tawah, Sanna