15.10.2018

Sukupuolentutkimus

Johtaja: Heli Valtonen

Sukupuolentutkimuksen tutkimuskeskittymän tutkijoita yhdistää kiinnostus sukupuoleen historiallisena, kulttuurisena, yhteiskunnallisena ja poliittisena ilmiönä. Tutkimuksissaan he lähestyvät yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä sukupuolen näkökulmasta ja käyttävät historiantutkimukselle sekä etnologiselle ja kulttuuriantropologiselle tutkimukselle tyypillisiä aineistoja ja menetelmiä. Ajankohtaisia tutkimuskohteita ovat patriarkaalinen valta, avioliittoinstituutio, feminismi, maskuliinisuus ja naisten asema eri aikoina.

Historian ja etnologian laitoksella meneillään olevia ja päättyneitä sukupuolentutkimuksen hankkeita ja tutkimusta.

Henkilöstö

Eilola, Jari, FT, dosentti, yliopistotutkija
Emmons, Sarah, opiskelija
Frigren, Pirita, FT, tutkijatohtori
Hytönen, Kirsi-Maria, FT, tutkijatohtori
Häkkinen, Anne, tohtorikoulutettava
Jouhki, Jukka, FT, dosentti, yliopistonlehtori
Julkunen, Lauri, tohtorikoulutettava
Kantanen, Anna, tohtorikoulutettava
Kauppinen, Elina, tohtorikoulutettava
Koskinen-Koivisto, Eerika, FT, tutkijatohtori
Koskivirta, Anu, FT, dosentti, yliopistotutkija
Kotilainen, Sofia, FT, dosentti
Kuha, Miia, FT, projektitutkija
Lahti, Emmi, FT
Lappi, Tiina-Riitta, FT, dosentti
Lehtovaara, Tytti, tohtorikoulutettava
Leukumaa-Autto, Saila, FT
Manninen, Laura-Mari, tohtorikoulutettava
Matikainen, Olli, FT, yliopistotutkija
Niiranen, Anna, tohtorikoulutettava
Niiranen, Susanna, FT, dosentti
Niskanen, Heli, tohtorikoulutettava
Nissi, Kaisa, FT
Pajari, Ilona, FT, yliopistotutkija
Pitkänen, Silja, tohtorikoulutettava
Puranen, Karoliina, tohtorikoulutettava
Pöysä, Jyrki, FT, yliopistotutkija
Rautelin, Mona, FT, tutkijatohtori
Roiko-Jokela, Heikki, FT, yliopistotutkija
Saarimäki, Pasi, FT, tutkijatohtori
Sarkamo, Ville FT, tutkijatohtori
Stark, Laura, professori
Tawah, Sanna, tohtorikoulutettava
Tuovinen, Meri, tohtorikoulutettava
Turunen, Arja, FT, tutkijatohtori
Valtonen, Heli, FT, dosentti, yliopistotutkija
Ylikotila, Anna-Kaisa, tohtorikoulutettava
Ylönen, Irene, tohtorikoulutettava

 

Muut jäsenet

Aunila, Seija, tohtorikoulutettava
Harjunen, Hannele, yliopistonlehtori
Juntti, Eira, erikoistutkija
Kinnunen, Tiina, professori
Korkiakangas, Pirjo, professori emerita
Lamberg, Marko, professori
Malinen, Antti, FT, tutkijatohtori
Markkola, Pirjo, professori
Paloheimo, Maare, FT, tutkijatohtori
Reuter, Martina, yliopistonlehtori