24.01.2018

Terveys ja hyvinvointi

Johtaja: dosentti Jari Eilola

Terveys- ja hyvinvointikeskittymä on noin kahdenkymmenen tutkijanuransa eri vaiheessa olevan historiantutkijan ja etnologin ryhmä. Keskittymässä tutkitaan terveyttä, sairautta ja parantamista koskevia käsityksiä ja käytäntöjä eri aikoina ja erilaisissa kulttuureissa. Lähtökohtana on, etteivät sairauden ja terveyden määrittely ja hoito ole vain (lääke)tieteellisiä kysymyksiä, vaan ne ovat myös kulttuurisia ilmiöitä: yhtäältä kulttuuri määrittää, mitä pidetään sairautena ja mitä sairautta toimenpiteitä vaativana uhkana, toisaalta sairaus muokkaa kulttuuria ja yhteiskuntaa. Myös hyvinvointi ymmärretään keskittymässä laveasti. Keskittymässä tutkitaan aineellista ja ruumiillista hyvinvointia, jotka liittyvät varallisuuden karttumiseen ja jakautumiseen, kulutukseen sekä ravitsevan ravinnon riittävään saamiseen. Siinä tutkitaan myös henkisen hyvinvoinnin – lähinnä masennuksen ja mielisairaanhoidon – merkitystä ja ylläpitoa. Lisäksi tutkimus liittyy myös ns. hyvinvointivaltion kehittymisen – siis siihen prosessiin, jossa vastuu sairaiden hoidosta ja sosiaalisen hyvinvoinnin perusehtojen turvaamisesta on siirtynyt perheiltä ja suvuilta valtion ja kuntien vastuulle. Tähän liittyy läheisesti ns. sosiaalisten ongelmien ja niiden ratkaisuyritysten tutkimus.

Kotisivu: Terveys ja hyvinvointi

 

Tutkimusprojektit:

 • Medicine without doctors: sexuality, sleep and sound mind; Academy of Finland, Postdoctoral Researcher, johtaja: dosentti Susanna Niiranen
 • Niilo Mäen tieteellinen ja yhteiskunnallinen toiminta ja suomalaisen hyvinvointivaltion rakentuminen, johtaja: tutkijatohtori Tuomas Laine-Frigren
 • Shameful Disharmony of Family Life: Domestic Violence in Finland, 1890-1930, johtaja: dosentti Jari Eilola

Päättyneet tutkimusprojektit:

 • Antropometric study of history, several sponsors, johtaja: professori Ilkka Nummela
 • Chastisement or Domestic Violence? Attitudes towards the Misuse of Patriarchal Power in Modernising Finland, 1750-1890, johtaja: dosentti Jari Eilola
 • Cross-cultural encounters in medicine and healthcare: Communication, trust and contest in negotiation, medical practice and transfer of knowledge, johtaja: dosentti Markku Hokkanen
 • Forces of sports life in Finland; several sponsors, johtaja: dosentti Heikki Roiko-Jokela
 • Health, Illness and Medical Culture in Imperial Britain and Southern Africa; Academy of Finland, Postdoctoral Researcher, johtaja: dosentti Markku Hokkanen

Henkilöstö

Professorit:

 • Fingerroos, Outi
 • Nummela, Ilkka (professori emeritus)

Tutkijat:

 • Eilola, Jari
 • Halmesvirta, Anssi
 • Hokkanen, Markku (Oulun yliopisto)
 • Hämeenaho, Pilvi
 • Laine-Frigren, Tuomas
 • Niiranen, Susanna
 • Roiko-Jokela, Heikki

Tohtorikoulutettavat:

 • Impola, Petteri
 • Kontturi, Saara-Maija
 • Mäkinen, Minna
 • Niiranen, Anna
 • Niskanen, Heli
 • Oksanen, Johanna
 • Raippalinna, Liia
 • Rissanen, Anu
 • Ylikotila, Anna-Kaisa