30.08.2016

Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400-2000 (Suomen Akatemian huippuyksikkö)

Johtaja: professori Petri Karonen

Yhteiskunnan historian huippuyksikössä tutkijat haastavat nykyiset käsitykset Suomen historiasta. Huippuyksikössä tarkastellaan kriittisesti suomalaisen yhteiskunnan muodostumista pitkällä aikavälillä rakenteiden, vuorovaikuksen, yhteisöjen ja identiteettien näkökulmista. Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön (historia), Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen ja Åbo Akademin (historia) yhteistyönä.

Lisätietoa Yhteiskunnan historian huippuyksiköstä: http://www.uta.fi/yky/coehistory/index.html

 

Professorit:

 • Karonen, Petri
 • Nummela, Ilkka
 • Ojala, Jari
 • Vilkuna, Kustaa H.J.
 • Eloranta, Jari (vieraileva tutkija)
 • Lavery, Jason (vieraileva tutkija)

Tutkijat:

 • Eilola, Jari
 • Einonen, Piia
 • Frigren, Pirita
 • Hakanen, Marko
 • Hemminki, Tiina
 • Holmila, Antero
 • Kananen, Heli
 • Koskinen, Ulla
 • Kuha, Miia
 • Malinen, Antti
 • Matikainen, Olli
 • Nevalainen, Pasi
 • Roiko-Jokela, Heikki
 • Räihä, Antti
 • Valtonen, Heli

Tohtorikoulutettavat:

 • Hiljanen, Mikko
 • Voutilainen, Miikka

Yhteiskunnan historian huippuyksikön toimintaan sisältyy Jyväskylän yliopistossa monia historian ja etnologian laitoksen omia tutkimusprojekteja. Osa edellä mainitusta henkilökunnasta toimii siis väljemmässä yhteistyössä itse huippuyksikön kanssa.