24.08.2017

Historian ja etnologian laitoksella tehdään sukupuolentutkimusta monipuolisesti

Tutkimusprojektit:

How the political became personal: Feminism in practice in Finland, Suomen Akatemian tutkijatohtorin tehtävä 2015–2018 johtaja: FT Arja Turunen

Chastisement or Violence? Attitudes towards the Misuse of Patriarchal Power in Modernising Finland (1750-1890); Suomen Akatemian rahoittama, johtaja: dosentti Jari Eilola

Chastisement or Domestic Violence? Attitudes towards the Misuse of Patriarchal Power in Modernising Finland (1750–1890); Koneen säätiön rahoittama, johtaja: dosentti Jari Eilola

Forces of sports life in Finland; useita rahoittajia, johtaja: dosentti Heikki Roiko-Jokela

 
Tekeillään olevat väitöskirjat:

Abbasi, Maryam: Zar Ritual and Expression of Transsexual Identity: An Ethnography of Zar Ritual in Hormozgan Province, Iran.

Häkkinen, Anne; Ylirajainen seurustelu, puolisovalinta ja avioituminen Suomessa asuvien kurdien keskuudessa.

Julkunen, Lauri; Nuoruus ja sukupuoli Karilaan veljesten tuotannossa ja toiminnassa 1910-1960-luvulla.

Kauppinen, Elina; Power, politics and pillowtalk:The role of official royal mistresses in Western European discourses on the legitimacy of monarchical rule, 1714 - 1774

Leukumaa-Autto, Saila; Historia ja kieli kansallisen identiteetin rakentamisen välineinä Pätsin aikakauden Virossa 1934–1940.

Manninen, Laura-Mari; Struggle for and against the Vote: Women's Suffrage Question in British Parliamentary Debates and in Suffragettes' Writings, 1900-1918.

Niiranen, Anna: The Health and Happiness of the Expectant Mother: Pregnancy, Childbirth, and Lying-in in British Medical Writings, 1840–1902.

Pitkänen, Silja; Lasten ja nuorten representaatiot 1930-luvun neuvostoliittolaisissa ja saksalaisissa propagandaelokuvissa.

Puranen, Karoliina: Koulukurin suhde oppilaan sukupuoleen, yhteiskunnalliseen asemaan ja arviointiin suomalaisissa oppikouluissa 1900-luvun alussa.

Tuovinen, Meri: Palanneet siskot ja veljet: muslimikategoria islamiin kääntyneiden suomalaisten haastatteludiskurssissa.

Ylikotila, Anna-Kaisa: Luonteeltaan sopimaton opettajaksi? Hyvä opettajuus ja sen rakentuminen suomalaisessa opettajankoulutuksessa vuosina 1920 – 1940.

Ylönen, Irene: Aatelisnaisten työ ja toimeentulo 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa,

 
Päättyneet tutkimusprojektit:

Happy Days? The Everyday Life and Nostalgia of the Extended 1950s (rahoituskausi 2011–2015), johtaja: prof. Hanna Snellman. Suomen Akatemian rahoittama. http://happydays.jyu.fi/

Strategic Practices. Hidden Histories of Gender in Finland 1880–2005 (rahoituskausi 2007–2010), johtaja: prof. Laura Stark. Suomen Akatemian "Power in Finland"-tutkimusprojektin rahoittama. http://research.jyu.fi/strategicpractices/indexeng.html

The Benefits of Literacy in Everyday Life (2011-2014), Suomen Akatemian tutkijatohtorin tehtävä, johtaja: FT Sofia Kotilainen

Subjective Virtues, Collective Cultures - A Comparative Perspective on Western Business Leaders’ Narratives of the Twentieth Century (2009-2013); Akatemiatutkijan tehtävä, johtaja: dosentti Heli Valtonen.

 
Julkaistut tutkimukset:

2015

Kirsi-Maria Hytönen & Tuomas Laine-Frigren (toim.) 2015. Työläisperhe arjessa ja kriiseissä. Väki voimakas 28. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Pirjo Markkola, Tuomas Laine-Frigren & Kirsi-Maria Hytönen: Muuttuva työläisperhe tutkimuksen kohteena. Teoksessa Työläisperhe arjessa ja kriiseissä, s. 7–22.

Pirita Frigren: Työläisperhe hajallaan. 1800-luvun merityön vaikutukset kotisatamissa, s. 77–110.

Antti Malinen: ”Hyvä antaa vähästäkin” Sukulaisten tarjoama tilapäismajoitus sotienjälkeisessä Helsingissä 1944–1948, s. 175–198.

Pirjo Markkola 2015. Deaconesses in the history of nursing in Finland, 1890s to 1960s. In Deaconesses in Nursing Care – International Transfer of a Female Model of Life and Work in the 19th and 20th Century. Medizin, Gesellschaft und Geschichte. Eds. Susanne Kreutzer & Karen Nolte. Stuttgart: Robert Bosch Foundation.

Pasi Saarimäki (toim.) 2015. Genos 86: 3. Avioton syntymä -teemanumero.

Pasi Saarimäki: Avioton syntymä. Genos 86: 3, 128–129.

Pasi Saarimäki: Aviottoman lapsen elatusoikeudenkäynnit 1800-luvun lopun ja 1920-luvun keski-suomalaisella maaseudulla. Genos 86: 3, 130–137.

2014

Lauri Julkunen 2014. Yrjö Karilas nuorisokasvattajana ja kristillisen poikatyön kasvatustavoitteiden määrittelijänä 1920- ja 1930-luvuilla. Kasvatus & aika 8: 3, 61–78. (http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=634)

Eerika Koskinen-Koivisto 2014. Her Own Worth – Negotiation of  Subjectivity in the Life Narrative of a Female Labourer. Studia  Fennica Ethnologica 16. Helsinki: Finnish Literature Society.

Eerika Koskinen-Koivisto & Lena Marander-Eklund 2014. Den röd-vit  prickiga klänningen bruket av berättelsen om 50-talet i en politisk  familjekampanj. In Katarina Ek-Nilsson & Birgitta Meurling (eds.)  Talande ting. Om berättelse och materialitet. Uppsala. Institutet för  språk och folkminnen.

Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman & Marko Lamberg (toim.) 2014. Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia. Vastapaino. Tampere.

Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman & Marko Lamberg: Onko suomalaisella miehellä historiaa? s. 7–24.

Kustaa Vilkuna: Viina miehen mitta: vapaa-ajalla rakennettu miehekkyys 1550–1850, 92–113

Ville Sarkamo: Soturikunnia suuren Pohjan sodan kokeneiden karoliinien miehisenä ihanteena, s. 114–133

Pirjo Markkola: Moraalin miehet: Mitä prostituution sääntely kertoo mieheydestä?, s. 134–158.

Pirjo Markkola, Hanna Snellman & Ann-Catrin Östman (toim.) 2014. Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu. SKS, Helsinki.

Pirjo Markkola, Hanna Snellman & Ann-Catrin Östman: Yhteisöä purkamassa, s. 7–21.

Pirjo Markkola & Konsta Kajander: Paikallishistorioiden papit yhteisössään, s. 107–134.

Pirjo Markkola & Ann-Catrin Östman 2014. Historian ja naistutkimuksen välissä. Naishistoria Suomessa 1970-luvulta 1990-luvulle. Sukupuolentutkimus - Könsforskning 1, 44–56.

Pirjo Markkola 2014. Focusing on the Family: the Lutheran Church and the Making of the Nordic Welfare State in Finland. Journal of State and Church 56: 1, 60–80.

Pirjo Markkola & Ingela Naumann 2014. Lutheranism and the Nordic Welfare States in Comparison. Journal of State and Church 56: 1, 1–12.

Pirjo Markkola 2014. Families duties in the history of poor relief and social legislation in Finland. In Reshaping welfare institutions in China and the Nordic countries, 141–164. Studies in Historical Welfare State Research 7. Eds. Pauli Kettunen, Stein Kuhnle & Yuan Ren. Helsinki: NordWel.

Pirjo Markkola 2014. 芬兰历史上贫民救济的家庭责任和社会立法. In: 重塑中国和北欧的福利制度, 73–89 Eds. Pauli Kettunen, Stein Kuhnle & Yuan Ren. Shanghai: Fudan University Press.

Ingela Naumann & Pirjo Markkola (eds.) 2014. Special Issue: Lutheranism and the Nordic Welfare States. Journal of Church and State 56: 1, Winter 2014.

Pasi Saarimäki 2014. Nuorten miesten kirjeitse ohjailemat seurustelusuhteet 1800-luvun lopun sisäsuomalaisella maaseudulla. Elore 21: 2, 1–35. (http://www.elore.fi/arkisto/2_14/saarimaki.pdf)

Pasi Saarimäki 2014. Legislative and judicial effects of forbidden sexuality on engagements and marriages in late nineteenth-century Central Finland. In Morality, Crime and Social Control in Europe 1500-1900, 107–126 Eds. Olli Matikainen & Satu Lidman. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Turunen, Arja 2014. Naistenlehdet Suomessa 1880-luvulta 1930-luvulle. Media & Viestintä 37:2, 38–56.


2013

Mette Buchardt, Pirjo Markkola & Heli Valtonen (eds.) 2013. Education, state and citizenship. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 4. Helsinki.

Mette Buchardt, Pirjo Markkola & Heli Valtonen: Introduction: Education and the making of the Nordic welfare states, pp. 7–30.

Laura Hollsten & Pirjo Markkola (red.) 2013. Susanne Lindgrén (1947–2007) och Helsingforsäktenskapet. In Susanne Lindgrén, Traditionens makt. Giftermål, familjestruktur och livsmiljö i inflyttarstaden Helsingfors 1870–1910. Åbo: Historiska Samfundet i Åbo.

Pirjo Markkola & Antti Häkkinen: Susanne Lindgrén (1947–2007) och Helsingforsäktenskapet, 7–9.

Kirsi-Maria Hytönen 2013. Hardworking women: Nostalgia and women’s memories of paid work in Finland in 1940s. Oral History 42:2 (Autumn 2013), 87–99.

Kirsi-Maria Hytönen & Keijo Rantanen (toim.) 2013. Onnen aika? Valoja ja varjoja 1950-luvulla. Jyväskylä: Atena Kustannus.

Pirjo Markkola 2013. Deaconesses go transnational. Knowledge transfer and deaconess education in nineteenth century Finland and Sweden. In Transnational and Historical Perspectives on Global Health, Welfare and Humanitarianism, 72–90. Eds. Ellen Fleischmann & al. Kristiansand: Portal Forlag.

Pirjo Markkola 2013. The Nordic and gendering dimensions of labour history in Finland. In Multi-layered Historicity of the Present. Approaches to social science history, 33–46. Ed. Heidi Haggrén, Johanna Rainio-Niemi & Jussi Vauhkonen. Unigrafia, Helsinki.

Sofia Kotilainen & Pasi Saarimäki 2013. Isäehdokkaat hiillostettavina – Paikallisyhteisö aviottoman äidin tukena 1800-luvun lopun sisäsuomalaisella maaseudulla. Teoksessa Yhteisöllisyyden perintö. Tutkimuksia yhteisöistä eri vuosisadoilla, 114–146. Toim. Jari Eilola & Laura-Kristiina Moilanen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.


2012

Mary Hilson, Pirjo Markkola & Ann-Catrin Östman (eds.) 2012. Co-operatives and the Social Question. The Co-operative Movement in Northern & Eastern Europe 1880 to 1950. Welsh Academic Press. Cardiff.

Pirjo Markkola: Introduction: Co-operatives and the social question, pp. 1–24.

Pasi Saarimäki, Kirsi-Maria Hytönen & Heli Niskanen (toim.) 2012. Lapsi matkalla maailmaan – Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään.  Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kirsi-Maria Hytönen: Kannettu kaksoistaakka. Äitiys työssäkäyvien naisten muistelukerronnassa 1940–1950-luvulta, 321–352.

Kirsi-Maria Hytönen, Heli Niskanen & Pasi Saarimäki 2012. Syntymän pitkä kaari, 9–48.

Pasi Saarimäki: Aviottoman raskauden ongelma 1800-luvun lopun sisäsuomalaisissa maaseutuyhteisöissä, 157–193.

Pasi Saarimäki: Syntymän jatkumot ja murrokset, 390–403.

Kirsi-Maria Hytönen 2012. Suomalaisen sotilaan vaimo. Naisroolin rakentuminen avioparin jatkosodan aikaisessa kirjeenvaihdossa. Teoksessa Häkäpöntöistä nurkkatansseihin. Arjen ilmiöitä sota-aikana, 26–57. Toim. Suvianna Seppälä, Jarkko Keskinen ja Kari Teräs. Suomen historian julkaisuja 2. Turku: Turun yliopisto.

Pirjo Markkola 2012. Finland. Carving an identity from struggle. In The Histories of Nations. How Their Identities Were Forged, 240–247. Ed. Peter Furtado. London: Thames & Hudson.

Pirjo Markkola & Ann-Catrin Östman 2012. Torparfrågan tillspetsas. Frigörelse, oberoende och arbete – 1918 års torparlagstiftning ur mansperspektiv. Historisk tidskrift för Finland 1, 17–41.

Pirjo Markkola & Jari Ojala 2012. Seguridad social y bienestar en Finlandia. Istor 12: 48, 95–128.

Pirjo Markkola 2012. Työläislapsen matka maailmaan. Teoksessa Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään, 283–320. Toim. Kirsi-Maria Hytönen, Heli Niskanen & Pasi Saarimäki. Helsinki: SKS.

Pirjo Markkola 2012. Skattejägarhemman i Ikalis socken – soldater som andrig hann bli soldater. I Svärdet, ordet och pennan i det regionala och nordiska under tidigmodern tid. Red. Christer Kuvaja & Ann-Catrin Östman, 81–95. Åbo: Historiska Samfundet i Åbo.

Pirjo Markkola 2012. Kertomisen ja lukemisen ihana vaikeus. Teoksessa Kertomuksen luonto. Toim. Kukku Melkas, Kaisa Kurikka, Olli Löytty & Viola Parente-Capková. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Pirjo Markkola 2012. Lina Snellman. Teoksessa Kirkollisia vaikuttajia Pyhästä Henrikistä nykypäivään. Toim. Hannu Mustakallio. Helsinki, SKS.

Pirjo Markkola 2012. Marriage Counselling, Family Values and the Lutheran Church of Finland in the 1950s. In Tradierungsprozesse im Wandel der Moderne Religion und Familie im Spannungsfeld von Konfessionalität und Pluralisierung, 181–197. Ed. Dimitrij Owetschkin. Bochum.

Jyrki Pöysä 2012. Työelämän alkeismuodot. Narratiivinen etnografia. Kultaneito XI. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura. English summary: Elementary forms of working life. Narrative ethnography.


2011

Astri Andresen, Ólöf Gardarsdóttir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola & Ingrid Söderlind 2011. Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900–2000. Dialogos förlag, Stockholm.

Kirsi-Maria Hytönen & Eerika Koskinen-Koivisto 2011. Johdanto: miehet ja naiset suomalaisessa palkkatyössä ja sen tutkimuksessa. Teoksessa Työtä tekee mies, nainen, 7–23. Väki Voimakas 24. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Eerika Koskinen-Koivisto 2011. Disappearing Landscapes. Embodied  Experience and Metaphoric Space in the Life Story of a Female Factory  Worker. Ethnologia Scandinavica 41, 25-39.

Pirjo Markkola 2011. The Lutheran Nordic Welfare States. In Beyond Welfare State Models, 102–118. Eds. Pauli Kettunen & Klaus Petersen. Edward Elgar.

Pirjo Markkola 2011. Diakonissat hyvinvointivaltiohistoriassa. Teoksessa Kirkkohistorian alueilla. Juhlakirja professori Hannu Mustakallion täyttäessä 60 vuotta, 198–207. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura.

Pirjo Markkola 2011. Women’s Spirituality, Lived Religion and Social Reform in Finland, 1860–1920. Perichoresis 9:2, 143–182.

Pasi Saarimäki 2011. Sallitun ja kielletyn seksuaalisuuden määrittyminen 1800-luvun lopun suomalaisella maaseudulla. Naistutkimus 24:1, 55–58. (julkaistu lektio)

Arja Turunen 2011. Urheilevien naisten suosikki. Housut naisten urheiluvaatteena sotien välisenä aikana. Teoksessa Nainen housuissa, 13–36. Suomen Urheiluhistoriallisen Seuran vuosikirja. Toim. Heikki Roiko-Jokela & Esa Sironen. Helsinki: Suomen  Urheiluhistoriallinen Seura.


2010

Pirjo Markkola 2010. Family Policy in the Nordic Countries. In The World of Child Labor: An Historical and Regional Survey, 580–584. Ed. Hugh D. Hindman. Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Pirjo Markkola 2010. Yhteisö, yksilö ja julkiset areenat maaseudun historiassa. Teoksessa Monelta kantilta. Ilkka Nummelalle omistettu juhlakirja, 397–408. Toim. Jari Ojala, Jari Eloranta & Heikki Roiko-Jokela. Jyväskylä.

Pirjo Markkola 2010. Genre, luthéranisme et États-providence Nordiques. Revue Historie Nordique 9, 57–70.

Pirjo Markkola 2010. Mäkinen, Antti (1857–1936). Vapaakirkollinen saarnaaja, teologian ylioppilas, Suomen Viikkolehden päätoimittaja. Kansallisbiografia verkkojulkaisu. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Pasi Saarimäki 2010. Forced marriage and its consequences in 19th century Finland, 1-4. Early Modern Morals Excerpts 2010:1. ISSN-L 2242-7325. (Online: http://earlymodernmorals.jyu.fi/EMMExcerpts2010.1.pdf)

Laura Stark, Marja Kokko, Eerika Koskinen-Koivisto, Heli Niskanen, Pasi Saarimäki, Saara Tuomaala & Arja Turunen 2010. Kätkeytynyt valta: Sukupuolihistoriat ja valtatutkimus. Teoksessa  Valta Suomessa, 79–96. Toim. Petteri Pietikäinen. Helsinki: Gaudeamus.


Väitöskirjat:

Hanna Kietäväinen-Sirén, 2015. Erityinen ystävyys. Miehen ja naisen välinen rakkaus uuden ajan alun Suomessa (n. 1650-1700). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. English summary: The Special Friendship. Love Between a Man and a Woman in Early Modern Finland (ca. 1650–1700).

Kirsi-Maria Hytönen, 2014. "Ei elämääni lomia mahtunut". Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana. Joensuu: Suomen kansantietouden tutkijain seura. English summary: ”There was no time for holidays in my life”. Women’s memories of paid work during the Second World War and in the years of rebuilding in Finland.

Juha Järvelä, 2013. Kaksi maailmaa? Sukupuoli Mika Waltarin kirjailijakuvassa, teksteissä ja niiden vastaanotossa 1925-1939. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. English summary: Two separate worlds? Gender in the authorial image, works and reception of author Mika Waltari between the years 1925 and 1939.

Eerika Koskinen-Koivisto, 2013. A greasy-skinned worker. Gender, class and work in the 20th-century life story of a female labourer. Jyväskylä : University of Jyväskylä.

Ville Sarkamo, 2011. Karoliinien soturiarvot. Kunnian hallitsema maailmankuva Ruotsin valtakunnassa 1700-luvun alussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. English summary: Carolean warrior values: an honour-dominated worldview in early-eighteenth-century Sweden.

Arja Turunen, 2011. "Hame, housut, hamehousut! Vai mikä on tulevaisuutemme?" Naisten päällyshousujen käyttöä koskevat pukeutumisohjeet ja niissä rakentuvat naiseuden ihanteet suomalaisissa naistenlehdissä 1889-1945. Helsinki: Muinaismuistoyhdistys. English summary: “Skirt, trousers, divided skirt! Or what is our future?” How the ideals of womanhood were negotiated in the discussion of female trouser–wearing in Finnish women’s magazines, 1889–1945.

Pasi Saarimäki, 2010. Naimisen normit, käytännöt ja konfliktit. Esiaviollinen ja aviollinen seksuaalisuus 1800-luvun lopun keskisuomalaisella maaseudulla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. English summary: The norms, practices and conflicts of sex and marriage : premarital and marital sexual activity in rural Central Finland in the late nineteenth century.