11.12.2014

De vill hörä offrens berättelser

Åbo Underrättelser 13.11.2014

Dan Lolax från Åbo Underrättelser intervjuade de svenskspråkiga intervjuarna Hanna Lindberg och Matias Kaihovirta. Nyheten kan läsas här.