21.01.2015

Selvitys lastensuojelun menneisyydestä etenee - haastateltavia kaivataan lisää

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 21.1.2015

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama ja Jyväskylän yliopiston toteuttama selvitys lastensuojelun menneisyydestä etenee suunnitelmien mukaan. Tähän mennessä on haastateltu noin 120 henkilöä, joista suurin osa on ollut sijoitettuna lastenkotiin tai perheeseen 1950-70-luvuilla.

Alueellisesti haastattelut ovat painottuneet Etelä-Suomeen. Eniten haastatteluja on tehty Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa. Lisää haastateltavia kaivattaisiin erityisesti Etelä-Karjalasta sekä koko Pohjanmaan alueelta. Haastatteluun voi ilmoittautua henkilö, jolla on omia kokemuksia kaltoinkohtelusta joko ammattilaisena (esimerkiksi työntekijänä, perhehoitajana) tai lapsena lastensuojelulaitoksissa tai sijaisperheissä 1930-80-luvuilla.

Haastateltavaksi voi ilmoittautua osoitteeseen lastensuojeluhanke@jyu.fi tai puhelimitse numeroon 040 805 3930 arkisin klo 9-15.

Selvitys valmistuu keväällä 2016

Lastensuojelun menneisyyden selvityksen tarkoituksena on kerätä kokemuksia suomalaisesta lastensuojelusta ja erityisesti sijaishuollosta vuosina 1937-1983. Taustalla on havaintoja siitä, että sijaishuolto ei ole aina kyennyt tarjoamaan sijoitetuille lapsille kaltoinkohtelusta vapaata lapsuutta.

Päätarkoituksena on antaa ihmisille mahdollisuus kertoa omia kokemuksiaan lastensuojelusta. Kokemusten avulla saadaan käsitys menneiden aikojen suomalaisesta lastensuojelusta. Lisäksi selvityksen tavoitteena on vaikuttaa nykyisen lastensuojelun sijaishuollon toimintaan niin, että kaltoinkohtelua ei esiintyisi ja siihen puuttuminen olisi välitöntä ja aukotonta. Selvitys valmistuu keväällä 2016.

Lisätietoja

hankkeen vastuullinen johtaja, professori Pirjo Markkola, JYU, etunimi.sukunimi@jyu.fi, p. 0400 247456 (hankkeen tilanne ja toteutus) 
johtaja Päivi Voutilainen, STM, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 02951 63403

 

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1901195#fi