23.09.2014

Pressmeddelande 19.8.2014

En utredning om barnskyddets förflutna börjar med intervjuer under hösten

En utredning om barnskyddets historia inleds hösten 2014. Social- och hälsovårdsministeriet har konkurrensutsatt denna utredning och institutionen för historia och etnologi vid Jyväskylä universitet har utsetts till att utföra detta. Institutionens forskare tillsammans med forskare vid Åbo Akademi inleder intervjuerna i september 2014.

Utredningens målsättning är att samla in erfarenheter från det finländska barnskyddet under åren 1937–1983, i synnerhet omhändertagna barns erfarenheter. Utredningens bakgrund är att man har kunnat konstatera att barnskyddet inte alltid har kunnat garantera de omhändertagna barnen en barndom fri från vanvård.

Det huvudsakliga syftet är att erbjuda personer möjlighet att berätta om egna erfarenheter från barnskyddet. Erfarenheterna hjälper oss att förstå det finländska barnskyddets förflutna. Därtill har utredningen som målsättning att påverka sättet som det nutida barnskyddet sköter omhändertagningar. Utredningen färdigställs våren 2016.

Frivilligt att delta i intervjuer

Utredningens huvudsakliga källmaterial består av frivilliga intervjuer. Vem som helst med egna erfarenheter av barnskyddet (omhändertagna barn, anställda inom barnskyddet eller familjevårdare på 1930-1980-talen) kan anmäla sig som frivillig att intervjuas.

Person- eller anstaltspecifik information samlas inte in i intervjuerna. Informationen behandlas konfidentiellt. Svenskspråkiga informanter intervjuas av personer med svenska som modersmål. Anmälningar tas emot till numret 040 805 3930 (Jyväskylä universitet) eller per epost lastensuojeluhanke@jyu.fi

Tilläggsinformation

Professor Pirjo Markkola, Jyväskylä universitet, tel. 0400 247 456 (utredningens utförande)

På social- och hälsovårdsministeriets sidor

http://www.stm.fi/sv/missforhallanden_vanvard_och_vald_vid_vard_utom_hemmet_inom_barnskyddet