29.03.2018

Juha-Antti Lamberg

Olen strategian ja taloushistorian professori, ja tutkin strategian ja strategisen johtamisen historiaa sekä toimialojen kehitystä. Erityisiä tutkimuskohteitani ovat olleet ja ovat metsäteollisuus, kaupan historia, liikkeenjohdon ja johtajuuden myytit ja kertomukset sekä yrittäjien ja liikkeenjohtajien poliittinen toiminta erilaisissa historiallisissa konteksteissa. Väitöskirjani keskittyi suomalaisten yritysten ja näiden muodostamien etujärjestöjen poliittiseen toimintaan. Tutkimuksessa löydetty jännite henkilötason strategisen toiminnan ja ympäröivän yhteiskunnan institutionaalisen muutoksen välillä on ollut keskeistä oikeastaan kaikessa empiirisessä tutkimuksessani sen jälkeenkin. Yhteistyössä monien eri kollegoiden kanssa olemme esimerkiksi tutkineet, miksi ja miten Suomen kaupan ala on keskittynyt vain muutamaan suureen keskusliikkeeseen, miksi suurin osa perustetuista yrityksistä metsäteollisuudessa ei koskaan tee muita kuin ensimmäisen investointinsa ja mikä vaikutus talouselämän eliitin osallistumisella ’kansallisiin hätätilaprojekteihin’ esimerkiksi sotien ja taloudellisten kriisien aikana on pidemmän aikavälin yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Tutkimustyössä yleensä ja toivottavasti myös omassa työskentelyssäni on keskeistä yllättävyys ja luovuus. Talous- ja liiketoimintahistorian tutkimuksessa tämä tarkoittaa menetelmällistä monipuolisuutta ja kykyä keskustella oman tieteenalan ulkopuolella. Tohtorin väitökseni ja Jyväskylään palaamisen välissä ehdin työskennellä sekä tutkijana että professorina tuotantotalouden laboratorioissa Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Teknillisessä korkeakoulussa. Taloushistorialla pärjää tarvittaessa missä vain!