03.11.2017

Anu Koskivirta

Olen Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston dosentti (Suomen ja Pohjoismaiden historia), ja tällä hetkellä toimin Helassa yliopistotutkijana. Väitöskirjani käsitteli Itä-Suomen henkirikollisuutta ja kontrollijärjestelmiä Ruotsin ajan viimeisinä vuosikymmeninä. Olen sittemmin tutkinut myös perheen sisäisten, erityisesti lapsiin kohdistuneiden henkirikosten sekä tuomioistuinten, kuolemansyyn tutkinnan ja kuolemanrangaistusten historiaa.

Olen kiinnostunut laajemminkin itäisen Suomen ja itäsuomalaisen kulttuuripiirin historiasta pitkällä aikavälillä. Tutkimuksissani olen käsitellyt esimerkiksi itärajan levottomuuksia ja rajamuutosten vaikutuksia rikollisuuteen sekä Viipurin läänin oikeuskulttuuria ja seudun kulttuurielämän moninaisia jännitteitä.

Olen Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran varaesimies, minkä myötä pyrin aktiivisesti edistämään Viipurin historiaan kohdistuvaa tutkimusta. Paikallis- sekä yritys- ja taloushistoriaakin olen kirjoittanut jonkin verran. Olin hiljattain mukana kokoamassa ja toimittamassa Historiantutkimuksen etiikkaa käsittelevää artikkelikokoelmaa (Gaudeamus 2017).