26.06.2017

Teemu Häkkinen

Tutkijatohtori Teemu Häkkinen tarkastelee paraikaa Euroopan neuvoston syntyhistoriaa toisen maailmansodan jälkeen. Hänen muita kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa parlamenttihistoria ja turvallisuuspoliittinen päätöksenteko.