27.01.2017

Research design lab, spring 2017

 Syksyllä alkanut Research Design Lab -työpajasarja jatkuu.
Työpajasarjan tarkoituksena on tarjota tila ympäröivän maailman tarkastelulle tavalla, joka kehittää yhteistä kieli- ja viestintätieteellistä tietämystämme ja osaamistamme. Tuo työpajaan mukanasi edellä mainittuun aihepiiriin liittyvä konkreettinen teksti, esine, tuotos tai jokin muu ”pala maailmaa”, joka liittyy sinua viime aikoina ihmetyttäneeseen, ilahduttaneeseen, innostaneeseen, ärsyttäneeseen tai raivostuttaneeseen ilmiöön. Valmistaudu esittelemään ”palasesi maailmaa” muille. Työpajassa ihmettelemme yhdessä näitä ilmiöitä ja mietimme, miten kieli- ja viestintätieteellistä osaamistamme voisi hyödyntää niiden jäsentämiseen – ja mitä muuta tähän tarvitaan.


Kevään 2017 tapaamiset:

Media muuttuvassa yhteiskunnassa pe 27.1. klo 10–12, Puutarhurintalo

Oppiminen, osaaminen, kasvu ja kehitys pe 24.2., klo 14–16, Puutarhurintalo

Digitalisaatio ja kieli- ja viestintäteknologiat pe 24.3., klo 14–16, Puutarhurintalo

Monikulttuurisuus ja monikielisyys pe 21.4., klo 14–16, Puutarhurintalo

Valta, osallisuus ja eriarvoisuus pe 26.5., klo 14–16, Puutarhurintalo

Sarja jatkuu syksyllä, jolloin aihepiireinä mm. multimodaalisuus, professionaalisuus, verkostot ja yhteisöt sekä merkityksen muodostus ja kriittinen ajattelu. Voit osallistua yhteen tai useampaan työpajaan kiinnostuksesi ja aikataulujesi mukaan. Työpajoihin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

 Tervetuloa!

 Järjestäjät
Kati Dlaske
Anne Laajalahti
Riikka Nissi

 ---

 Dear researchers at the KiVi department and the Language Campus,

 Research Design Lab workshop series continues. The purpose of the series is to provide a space for joint examination of social phenomena.

The first workshop of the spring term takes place
on Friday, 27 January in Puutarhurintalo, 10 to 12 am. 
The theme of the meeting is Media in changing society.  

Please bring along to the workshop one concrete text, item, artefact or any other “piece of world” related to this theme and to a phenomenon that recently has made you puzzled, excited, happy, annoyed or furious. Be prepared to introduce the “piece of the world” to others. In the workshop, we will jointly wonder and ponder these phenomena and reflect how our expertise in language and communication studies could be used to analyse them – and what else is needed. 

The subsequent workshops will take place over the spring term, always towards the end of the month. The topics and the dates are: 

-         Learning, competence, growth and development (24 February, 2–4 pm., Puutarhurintalo)

-         Digitalization and language and communication technologies (24 March, 2–4 pm., Puutarhurintalo)

-         Multiculturalism and Multilingualism (21 April, 2–4 pm., Puutarhurintalo)

-         Power, participation and inequality (26 May, 2–4 pm., Puutarhurintalo)

 The series continues in autumn with multimodality, professionalism, networks and communities and meaning making and critical thinking as (tentative) topics.
 You can come to one or several workshops, depending on your interests and availability.
No pre-registration needed.  

You are warmly welcome!

 Organisers

Kati Dlaske
Anne Laajalahti
Riikka Nissi